CASIO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về CASIO, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND huyện sơn động
phòng Gd&đt
Kì THI CHọN HọC SINH GIỏI
GIảI TOáN TRÊN MáY TíNH CầM TAY NĂM HọC 2011-2012 Môn: Toán lớp 8
Thời gian làm bài : 150 phút
Ngày thi: 27/11/2011

ĐIểM TOàN BàI
Các giám khảo
(họ tên và chữ kí)
Số PHáCH
(do chủ tịch hội đồng chấm ghi)

Bằng số

Bằng chữ

Chú ý:
Đề thi này có 5 trang với 10 bài, mỗi bài 5 điểm;
Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này, Những phần không yêu cầu trình bày lời giải thì điền kết quả vào ô trống tương ứng.
Nếu không có yêu cầu gì thêm, hãy tính chính xác đến 5 chữ số thập phân.
Các đoạn thẳng được đo theo cùng một đơn vị dài.
Bài 1: (5 điểm)
Tính giá trị của các biểu thức sau và điền kết quả vào ô vuông:
a) A = KQ:

b)

Bài 2: (5 điểm)
Tìm giá trị của x, y dưới dạng phân số (hoặc hỗn số) từ các phương trình sau rồi điền kết quả vào ô vuông :

a)

b)

Bài 3: (5 điểm)
a) Tìm các số tự nhiên a và b biết rằng

b) Tìm số tự nhiên lớn nhất, nhỏ nhất (tương ứng đặt là a, b) có dạng chia hết cho 29
Sơ lược cách giải:
Kết quả

a=

b=

Bài 4: (5 điểm)
a) Một người gửi a đồng vào ngân hàng với lãi suất tiết kiệm là m%/tháng. Biết rằng hàng tháng người đó không rút lãi suất ra. Hãy lập công thức tính số tiền cả gốc và lãi của người đó sau 1 tháng, 2 tháng , 3 tháng , 1 năm theo a và m ? áp dụng với a = 1 triệu đồng và m = 0,4
Sơ lược cách giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
áp dụng với a= 1 triệu đồng, m =0,4. Tổng số tiền cả gốc và lãi của người đó sau 1 tháng, 2 tháng , 3 tháng , 1 năm là:

Sau 1 tháng
Sau 2 tháng
Sau 3 tháng
Sau 1 năm

Tổng số tiền

b) Nếu cứ mỗi tháng người đó gửi vào ngân hàng 1 triệu đồng và lãi suất vẫn là 0,4% (các tháng cũng không rút lãi suất ra) thì sau một năm người đó có được bao nhiêu tiền ?

Số tiền sau 1 năm là:

Bài 5: (5 điểm )
a) Cho tổng: Tính S15 ; S22 ; S23 ( Kết quả làm tròn đến 8 chữ số thập phân ). Điền kết quả vào ô vuông:
S15 =
S22 =
S23 =

b) Tìm chữ số hàng trăm của số
Sơ lược cách giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6: (5 điểm) Cho f(x) = x3+bx2+cx+d
Biết f(1) = 3; f(2) = 8; f(3) = 15. Tính f(2009) và f(2010) (Trình bày lời giải và viết kết quả)
Biết f(x) chia cho (x+3) dư 1; chia cho (x-4) dư 8, chia cho (x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.