casio Nghĩa Thắng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về casio Nghĩa Thắng, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kính gửi: Ban biên tập Tạp chí Toán tuổi thơ
Tên : Trương Quang An
Giáo viên Trường THCS Nghĩa Thắng
Địa chỉ : Xã Nghĩa Thắng ,Huyện Tư Nghĩa ,Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 01208127776

phòng gd & đt ngọc lặc kỳ thi HS giỏi mt cầm tay thcs
năm học:2008-2009
(Thời gian làm bài 150 phút)

Bài 1.(3đ) a).Tính giá trị của biểu thức (lấy kết quả với 6 chữ số ở phần thập
phân )
P =
b).Tính kết quả đúng (không sai số ) của tích sau:
M =
Bài 2.(2đ) a).Tìm dư trong phép chia sau: 19518901890 : 2008
b).Tìm 4 chữ số tận cùng của số : 936
Bài 3.(1đ) Cho Hãy tính giá trị của biểu thức (kết quả lấy 3 chữ số ở phần thập phân): S =
Bài 4.(2đ) Biết (x,y) là nghiệm của hệ phương trình
Tính giá trị biểu thức : D =
(kết quả lấy 4 chữ số thập phân )
Bài 5.(1,5đ) Xác định hệ số a, b, c của đa thức P(x) = ax2 + bx +c ,biết P(x) chia cho x-2 dư 3, chia cho x-3 dư 4, chia cho x- 4 dư 5.
Bài 6.(1đ) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình : với x y)
Bài 7.(4,5) Cho dãy số Un = với
a/ Tính : U1, U2, U3, U4, U5;
b/ Lập công thưc truy hồi tính Un+1 theo Un và Un-1
c/Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un+1 theo Un và Un-1
Bài 8.(5đ) Cho tam giác ABC có góc A bằng 90o , đường cao AH = 48cm ; cạnh AB = 80cm các tia phân giác của các góc BAH, CAH cắt cạnh BC thứ tự tại D và E .
a/.Tính độ dài AD , AE ( kết quả lấy 5 chữ số ở phần thập phân )
b/.Tìm tỷ số diện tích của tam gác ADC và tam giác AEB ?
c/. Gọi O1, O2 thứ tự là tâm các đường tròn nội tiếp các tam giác AHC,
AHB . Tính O1O2 ? (kết quả lấy 5 chữ số ở phần thập phân )

. . . . . . . . .. . … . . . .. . . . . . Hết.. .. . . . .. .. . . . . . . . . . .
Họ tên thí sinh: .. . . … . . . .. . …SBD: . . . .. . . . . …Phòng thi:.. . . . ..

phòng Giáo dục thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THcs
TP Thanh hoá giảI toán bằng máy tính casio Năm học 2004-2005
Họ và tên: ……………………………………………………………………………. Ngày sinh ……………………………….
Học sinh lớp: …………………………..Trường………………………………………………………………………………….
Chủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ này
đề chính thức đề chẵn
Điểm bài thi Họ tên giám khảo Phách
Bằng số 1/
Bằng chữ 2/
Chú ý: 1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio fx-570MS trở xuống
2. Nếu không nói gì thêm, h•y tính chính xác đến 6 chữ số thập phân.
3. Chỉ ghi kết quả vào ô và không được có thêm ký hiệu gì khác
Đề bài Kết quả
Bài 1. (2 điểm) Tìm ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất của hai số 12705, 26565.
Bài 2: (2 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có dạng: 1ab = a3+

Hỏi và đáp