CASIO-2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về CASIO-2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5 – NĂM HỌC 2012 – 2013

Viết quy trình ấn phím và tính kết quả đến 5 chữ số thập phân (nếu có) các bài 1; 2; 3; 6; 7.
Các bài 4; 5; 8; 9; 10 chỉ trình bày tóm tắt cách giải và tính kết quả.

Bài 1 (5 đ): Tìm số dư trong các phép chia sau:
a) 321930:1945 b) 300120072008:1975
Bài 2 (5đ): Cho đa thức ;
Tính b)Tính
Bài 3 (5đ): Tìm giá trị của x và y từ các phương trình sau:
a) ; b)
Bài 4 (5đ): Cho đa thức:;
Tìm m và n (Ghi bằng phân số hoặc hỗn số) để và cùng chia hết cho đa thức

Bài 5 (5đ): Cho đa thức:
Biết . Tính
Bài 6 (5đ): Cho dãy số
Tính các giá trị
Xác lập công thức truy hồi tính theo và
Lập qui trình bấm phím liên tục tính theo và để tính

Bài 7 (5đ): a) Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình
b) Tìm chữ số thập phân thứ 2008 sau dấu phẩy của phép chia 7:17

Bài 8 (5đ): Tìm các số tự nhiên n sao cho với mỗi số đó thì cũng là số tự nhiên.

Bài 9 (5đ): Cho ∆ABC vuông tại A,vẽ đường cao AH, phân giác AD, trung tuyến AM. Biết ; AMB = 58025’43”. Tính: a) AH, AD, AM
b) Diện tích ∆ABC và ∆AMD

Bài 10 (5đ): Cho ∆ABC cân tại A có B = 75057’19”. Gọi I là trung điểm của AB.Tính ACI

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN (VÒNG 2)
Môn: Giải toán bằng MT Casio
Năm học 2007 ( 2008
Bài1: (5đ = 2đ + 3đ)
a) 321930 : 1975 = (163,0025316)
Đưa con trỏ lên dòng biểu thức sửa lại là
321930 – 1975 163 =
Kết quả: r = 5
b) Ta tìm số dư của phép chia 300120072:1975 tương tự như trên được kết quả r1= 1047
Tìm tiếp số dư của phép chia 1047008:1975
Kết quả cuối cùng là: r = 258
Bài 2: (5đ = 2,5đ + 2,5đ)
a) (-) SHIFT STO A ^ 4 – 2 ALPHA A x3 + ALPHA A x2 – 3 ALPHA A + SHIFT STO B
5 + 5 SHIFT 13 SHIFT STO C x2 + 3 ALPHA C – 1 SHIFT STO D + ALPHA B =
Kết quả: 296,59222
b) ALPHA B – ALPHA D SHIFT STO E x2 + 3 ALPHA E – 1 =
Kết quả: 60 579,22404
Bài 3: (5đ = 2đ + 3đ)
a)
(1)
Đặt
PT (1) trở thành
+ 4 = x-1 + 1 = x-1 SHIFT STO A
+ 5 = x-1 + 3 = x-1 + ALPHA A = : 2 = x-1 = SHIFT d/c
KQ: y =
b) (2)
Đặt

PT (2) trở thành

+ 7 = : 6 = x-1 + 5 = : 4 = x-1 + 3 = : 2 = x-1 SHIFT STO A
+ 8 = : 5 = x-1 + 5 = : 4 = x-1 + 3 = : 2 = x-1 + 1 = x-1 – ALPHA A = : 5 = x-1 =
KQ: x ≈ 45,92417
Bài 4: (5đ)
Biến đổi =

Đặt

Bài 5: (5đ)
Dự đoán

Xét đa thức P’(x) = P(x) – (2×2 – 3)
Dễ thấy P’(1) = P’(-2) = P’(3) = P’(-4) = P’(5) = 0
Suy ra 1 ; -2 ; 3 ; -4 ; 5 là nghiệm của đa thức P’(x)
Vì hệ số của x5 là 1 nên P’(x) được xác định như sau
P’(x) = (x – 1)( x+ 2)(x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.