cacchuyen de on vao lop 10 cuc du – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về cacchuyen de on vao lop 10 cuc du, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục & đào huyện ninh giang
trường thcs nghĩa an
=======&=======

ôn thi thpt theo chủ đề

Họ và tên : nguyễn văn Đại
Tổ : KHOA HọC tự nhiên
Đơn vị: Trường THCS Nghĩa An
Mục lục
Mục lục 1
Phần I: đại số 3
Chủ đề 1: Căn thức – Biến đổi căn thức. 3
Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có chứa căn thức có nghĩa. 3
Dạng 2: Biến đổi đơn giản căn thức. 3
Dạng 3: Bài tập tổng hợp kiến thức và kỹ năng tính toán. 4
Chủ đề 2: Phương trình bậc hai và định lí Viét. 7
Dạng 1: Giải phương trình bậc hai. 7
Dạng 2: Chứng minh phương trình có nghiệm, vô nghiệm. 7
Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức đối xứng, lập phương trình bậc hai nhờ nghiệm của phương trình bậc hai cho trước. 8
Dạng 4: Tìm điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm, có nghiệm kép, vô nghiệm. 9
Dạng 5: Xác định tham số để các nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 thoả mãn điều kiện cho trước. 10
Dạng 6: So sánh nghiệm của phương trình bậc hai với một số. 10
Dạng 7: Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc hai không phụ thuộc tham số. 11
Dạng 8: Mối quan hệ giữa các nghiệm của hai phương trình bậc hai. 11
Chủ đề 3: Hệ phương trình. 12
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: 12
Dạng 1: Giải hệ phương trình cơ bản và đưa được về dạng cơ bản 12
Dạng 2: Giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 13
Dạng 3: Xác định giá trị của tham số để hệ có nghiệm thoả mãn điều kiện cho trước 13
Các hệ bậc hai đơn giản: 14
Dạng 1: Hệ đối xứng loại I 14
Dạng 2: Hệ đối xứng loại II 14
Dạng 3: Hệ bậc hai giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số 15
Chủ đề 4: Hàm số và đồ thị. 16
Dạng 1: Vẽ đồ thị hàm số 16
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng 16
Dạng 3: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và parabol 16
Chủ đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. 17
Dạng 1: Chuyển động (trên đường bộ, trên đường sông có tính đến dòng nước chảy) 17
Dạng 2: Toán làm chung – làn riêng (toán vòi nước) 17
Dạng 3: Toán liên quan đến tỉ lệ phần trăm. 17
Dạng 4: Toán có nội dung hình học. 17
Dạng 5: Toán về tìm số. 18
Chủ đề 6: Phương trình quy về phương trình bậc hai. 18
Dạng 1: Phương trình có ẩn số ở mẫu. 18
Dạng 2: Phương trình chứa căn thức. 18
Dạng 3: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. 18
Dạng 4: Phương trình

Hỏi và đáp