các phép toán với số hữu tỷ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về các phép toán với số hữu tỷ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề 1:
Luyện tập các phép tính về số hữu tỷ
Ngày dạy: 1/ 10/2014

I. Những kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng với a, b Z; b 0.
Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là Q.
2. Các phép toán trong Q.
a) Cộng, trừ số hữu tỉ:
Nếu
Thì ;
b) Nhân, chia số hữu tỉ:
* Nếu
* Nếu
Thương x : y còn gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu
/Chú ý:
+) Phép cộng và phép nhân trong Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng và phép nhân trong Z
+) Với x Q thì

Bổ sung:
* Với m > 0 thì

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1. thực hiện phép tính( tính nhanh nếu có thể)
a) d)
b) e)
b) f)
c) g)
Bài 2 . Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí
a) b)
Bài 8. Tính:
A = 26 : + :
B=
Dạng 2: Tìm x
Bài 1. Tìm x, biết:
a) ; b)

c) d)
e) f)
Bài 12: Tìm x biết
a) 3 = ; b) 2 = ; c) x+2 = x+6 và x(Z
* Các bài toán tìm x đặc biệt ở lớp 7:
Bài 13: Tìm x biết
a) + + = với x(

b) + + – = với x(

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.