Cac Mau bao cao dinh kem cong van 154(05_04_2010) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Cac Mau bao cao dinh kem cong van 154(05_04_2010), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN ĐĂKGLONG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
 
Số 154/CV – PGD & ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐăkGlong, ngày 05 tháng 04 năm 2010.

V/v Báo cáo số liệu cuối
năm học 2009 – 2010.

Kính gửi: Các trường học trong toàn huyện ĐăkGlong.

Thực hiện Công văn số 354/SGD-KH&TC, ngày 01 tháng 4 năm 2010 của sở GD & ĐT tỉnh Đăk Nông về việc báo cáo số liệu cuối năm học 2009 – 2010.
Để thực hiện tốt quy định thống kê số liệu báo cáo cuối năm học 2009 – 2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện ĐăkGlong. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ĐăkGlong yêu cầu các đơn vị trường học báo cáo thống kê cuối năm học (theo mẫu đính kèm công văn này). Cụ thể như sau:
Các trường Mẫu giáo báo cáo mẫu số 1A MNC, 1B MNC.
Các trường Tiểu học báo cáo mẫu số 15A CL, 16TN.
Các trường Trung học cơ sở báo cáo mẫu số 15B CL, 16TN.
Các đơn vị trường học báo cáo thật chính xác gửi trước ngày 15/05/2010. Riêng mẫu 16 TN gửi trước ngày 05/06/2010.
Báo cáo của các trường học được nộp về từng bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ĐăkGlong hoặc qua mail: pgddakglong.daknong@moet.edu.vn; hoặc gủi vào mục báo cáo cua đơn vị tại địa chỉ website của phòng GD & ĐT ĐăkGlong: http:/KHODETHI.ORG/dakglong.
Mọi thắc mắc về cách nộp báo cáo bằng Website liên hệ: Số ĐT (0935479937 (Thầy Hùng))

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
Các trường học;
Lưu PGD (Đã ký)
Nguyễn Hồng Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.