Các loại tam giac thường gặp – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Các loại tam giac thường gặp, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tam giác
Định nghĩa
Tính chất
Cách nhận biết

Cân
∆ có 2 cạnh bằng nhau
+ 2 cạnh bên bằng nhau
+ 2 góc ở đáy bằng nhau
+ ∆ có 2 cạnh bằng nhau
+ ∆ có 2 góc bằng nhau

Vuông cân
∆ vuông có 2 cạnh góc vuông bằng nhau
+ 2 cạnh góc vuông bằng nhau
+ Mỗi góc nhọn bằng 450
+ ∆ vuông có 2 cạnh góc vuông bằng nhau
+ ∆ vuông có 1 góc nhọn bằng 450

Đều
∆ có 3 cạnh bằng nhau
+ 3 cạnh bằng nhau
+ 3 góc bằng nhau (=600)
+ ∆ có 3 cạnh bằng nhau
+ ∆ có 3 góc bằng nhau
+ ∆ cân có 1 góc bằng 600

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.