Các loại đề kiểm tra toán 8 tham khảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Các loại đề kiểm tra toán 8 tham khảo, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục Đông hưng
Trường THCS Đông Kinh
Đề kiểm tra chọn nguồn học sinh giỏi
Năm học 2006 – 2007
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài 120 phút

Bài 1:(2 điểm) Tính
a; (2.37- 5.34 + 33): 33
b; (15.311+ 4.274) : 97
Bài 2:(3 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B.
A = 3xn- 1y6 – 5xn + 1y4
B = 2x3yn
Tìm thương A chia cho B trong trường hợp đó.
Bài 3:(3 điểm) Cho x, y là các số khác 0 sao cho
32 – y2 = 2 xy
Tính giá trị của biểu thức A =
Bài 4:(3 điểm) Tìm giá trị của k để phương trình sau có nghiệm âm

Bài 5:(4 điểm) a;Tìm các số nguyên a và b sao cho
a2 – 2ab +2b2 – 4a + 7 < 0
b; Tìm giá trị của m để nghiệm của phương trình sau là số dương
Bài 6:(5 điểm) Cho hình thoi ABCD cạnh a có Â = 600. Một đường thẳng bất kì đi qua C cắt tia đối của các tia đối của các tia BA và DA theo thứ tự tại M và N.
a; Chứng minh rằng tích BM.DN có giá tri không đổi.
b; Gọi K là giao điểm của BN và DM. Tính góc BKD

Phòng giáo dục Đông hưng
Trường THCS Đông Kinh
———————————–

Đề kiểm tra
chọn nguồn học sinh giỏi
toán lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề bài
Câu 1: (3 điểm)
Cho a, b, c ( 0 và a +b +c = 0
Tính giá trị của biểu thức:
P =
Câu 2: (6 điểm)
Chứng minh rằng:
a. nếu a + b + c + d = 0 thì a3 + b3 + c3 + d3 = 3 (c + d). (ab – cd)
b. Nếu a + b + c = 1 và thì a2 + b2 + c2 = 1
Câu 3: (3 điểm)
Giải phương trình:

Câu 4: (4 điểm)
Cho hình thanh ABCD có đáy nhỏ là BC. I là Tđiểm của CD . Kẻ Ix// AB. Từ A và B hạ AH và BE vuông góc với Ix
C/m rằng diện tích tứ giác ABEH bằng diện tích hình thang ABCD.
Câu 5: (4 điểm)
Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD qua A vẽ đường thẳng AK//BC. Qua B vữ đường thẳng BI//AB, BI cắt AC ở F, AK cắt BD ở E
CMR: a. EF //AB
b. AB2 = CD.EF

Đáp án và biểu điểm
Câu 1: (3 điểm)
Từ a + b + c = 0 ( a + b = – c ( (a + b)2 = c2
( a2 + 2ab + b2 = c2 ( a2 + b2 + c2 = – 2ab
Tương tự: b2 + c2 – a2 = – 2bc
c2 + a2 – b2 = – 2ac
Vậy P =
Vậy P = 0
Câu 2
* ý a (3 điểm)
Từ a + b + c = 0 ( a + b = – (c + d)
( (a + b)3 = – (c + d)3
( a3 + b3 + 3ab (a + b) = – c3 – d3 – 3cd (c + d)
( a3 + b3 + c3 + d3 = –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.