cac de toan tham khao lop 7 HK I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về cac de toan tham khao lop 7 HK I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thanh Đa
Tổ Toán
Đề Thi Đề Nghị -HKI-2010-2011
Toán 7
Đại số (7đ)
Bài 1:(3đ) Thực hiện phép tính hợp lí (nếu có thể):
8:(-)+6:(-)
5-+1+
.-+
32.35.24
272.8
Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
a) x+= –
b) |2x-5|+7= 20
Bài 3: (2đ) Tìm 3 số x,y,z biết: x:y:z=2:4:6 và x-y-+z=24

II)Hình học (3đ)
Cho ABC, gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm E sao cho IB=IE
Chứng minh: AIE =CIB (1đ)
Chứng minh: AB || CE (1đ)
Trên tia đối của tia CE lấy điểm F sao cho CE =CF
Chứng minh : ABC=FCB suy ra AC|| BF (1đ)

TRƯỜNG THCS CỬU LONG
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HKI NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian : 90 phút.

Bài 1: Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x:
a)
b)
c) x3 – 2 = 123
Bài 3: Tìm các số a, b, c biết và
Bài 4: So sánh 3147 và 598
Bài 5: Cho góc nhọn xOy. Vẽ tia phân giác Oz, trên tia Ox, Oy lần lượt lấy 2 điểm A và B sao cho OA = OB. Gọi I là giao điểm của AB với Oz
a/ Chứng minh:
b/ Trên tia Oz lấy điểm E sao cho OI = IE. Chứng minh: BE//OA
c/ Chứng minh: AB OE

Trường THCS Lam Sơn
Đề TOÁN 7 tham khảo HKI NH 2010-2011
—–000—–
1/ Tính
a/
b/
c/

2/ Tìm x biết:
a/
b/
c/

4/ Hai người cùng xây một bức tường hết 8 giờ. Hỏi 5 người xây bức tường đó hết bao lâu?( cùng năng xuất như nhau).

3/ Tìm a, b, c biết :
và a –b + c = 45

4/ (3 đ ) Cho xAy khác góc bẹt. Trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC. Gọi At là tia phân giác của xAy, I là giao điểm của At và BC
a/ Chứng minh: ABI = ACI
b/ Chứng minh: AIBC
c/ Trên tia It lấy D. Sao cho AI = ID. Chứng minh: CD song song AB.

Phòng Giáo Dục Quận Bình Thạnh
Trường THCS Nguyễn Văn Bé
———————————————–oOo———————————————

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 7 – NĂM HỌC 2010 -2011
(THAM KHẢO)
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1:(3đ)Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu được)

Bài 2:(2đ) Tìm x:
5x – = 4,2

Bài 3:(1,5đ)
Tìm x, y,z biết x,y,z tỉ lệ nghịch với 3;;5 và x+y+z =152

Bài 4 :(3,5đ)
Cho ABC có AB=AC, M là trung điểm BC
CM : ABM=ACM
Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ tia Cx // AB, lấy D Cx
sao cho AB=CD.
CM : ABC=DCB
c) Gọi E là trung điểm AC. Trên tia đối của tia EB lấy điểm N sao cho EB=EN.
CM : C là trung điểm của DN

PGDQ BÌNH THẠNH ĐỀ THAM KHẢOTOÁN7 HKI TRƯỜNG THCS ĐIỆN BIÊN NH : 2010 – 2011
Thời gian 90 phút

Bài 1: (3 điểm)Tính (Tính nhanh nếu có thể)
a) + .()
b) : () – : ()
c)
d)

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:
a)
b) 5 –

Bài 3: (2 điểm).
Một tam giác có chu vi là 84 cm và 3 cạnh của nó tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.