các đê thi vào lớp 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về các đê thi vào lớp 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Thời gian : 90’ (Không kể thời gian giao đề )
A / .Trắc nghiệm: (4đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1/. bằng:
A. -23 B. -4 C. 3 D. 17
2/.Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của 2, 3 và 5 ta có:
A. 3 >2 > 5 B. 3 > 5 > 2 C. 5 > 3 > 2 D. 2> 5 > 3
3/.Căn bậc hai số học của 81 là:
A. -9 B. 9 C. 9 D. 81
4/. có nghĩa khi:
A. x B. C. x D. x
5/.Hàm s nào sau đây là hàm số bậc nhất?
A. y = B. y = x- C. y = 2×2+ 3 D. y =
6/.Điểm nào sau đây thuc đồ thị hàm số y =
A. (3;3) B. C. D. (-2;-1)
7/.Cho hàm số y = ax – 1 biết rằng khi x = -4 ; y = 3. vậy a bằng:
A.- B. C. 1 D. -1
8/.với gía trị nào của a thì hàm số y = nghịch biến trên R
A. a C. a
9/.Các so sánh nào sau đây sai?
A. Cos 32o >Sin 32o B. Sin 65o = Cos 25o C. Sin 45o < tan 45o D. tan 30o = cot 30o
10/.Tam giác ABC vuông tại A có AC = 6cm ; BC = 12cm. Số đo góc ACB bằng:
A. 30o B. 45o C. 60o D. Đáp số khác
11/.Dây cung AB = 12cm của đưong tròn (O;10cm) có khoảng cách đến tâm O là:
A. 5cm B. 6cm C. 7cm D. 8cm
12/.Cho đoạn thẳng OI = 6cm. Vẽ đường tròn (O;8cm) và (I; 2cm) . Hai đường tròn (O) và (I) có vị trí tương đối như thế nào?
A. Tiếp xúc ngoài B. cắt nhau C. tiếp xúc trong D. đựng nhau
13/ thì
A. B. C. D.
14/ vậy cos15o bằng:
A.0,966 B.0,483 C. 0,322 D. 0,161
15/ Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác mà độ dài ba cạnh là 3cm, 4cm và 5cm là:
B/ Tự luận:( 6 điểm )
Bài 1: (1,5đ ) Rút gọn các biểu thức
a. b. ( a>0; a1; a4)
Bài 2:: (1.đ)
Cho hai hàm số: và
a/ Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị hai hàm số trên.
b/ Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên.
Bài 3: (05đ) Tính giá trị của biểu thức C = biết x = và y =
Bài 4: (3đ) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là một điểm tuỳ ý trên đường tròn ( MA,B). Kẻ hai tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn (Ax, By và nửa đường tròn cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua M kẻ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn cắt Ax và By tại C và D.
Chứng minh: CD = AC + BD và tam gic COD vuơng tại O .
Chứng minh: AC.BD = R2
Cho biết AM =R Tính theo R diện tích .
AD cắt BC tại N. Chứng minh MN // AC .

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM TOÁN 9
I.Trắc nghiệm: Đúng mỗi câu được 0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.