CAC DE THI TOAN 7 KY II (Y) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về CAC DE THI TOAN 7 KY II (Y), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 7
Thời gian : 90phút ( không kể thời gian phát đề )
I/. Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1 : Cho tam giác MNP có MN = 5cm , NP = 3cm và MP = 7cm. Suy ra :

A. M < N < P B. M < P < N C. N < P < M D. P < N < M
Câu 2 : Cho độ dài ba cạnh là 4cm, 4cm và 9cm, ta có thể lập thành :
A. Tam giác cân B. Tam giác vuông C. Tam giác vuông cân D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 3 : Cho tam giác ABC có A = 70 O, tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Số đo của góc BOC là :
A. 110 O B.115 O C.125 O D.135 O
Câu 4 : Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Suy ra :
A. H nằm trong B. H cách đều ba cạnh
C. H cách đều ba đỉnh D. H trùng với đỉnh A của nếu góc A = 90
Câu 5 : Bảng liệt kê điểm trong 1 bài kiểm tra toán lớp 7A theo bảng sau :

Điểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số bài
0
0
1
3
4
7
5
8
5
4
3

Điểm trung bình của lớp 7A là :
A. 40 B. 11 C. 5,98 D. 6,35
Câu 6 : Đơn thức đồng dạng với 12xy2z là :
A. 12x2yz B. -5xyz2 C. 0,13xy2z D. 12 xy2z2
Câu 7 : Bậc của đa thức là :
A. 7 B. 6 C. 4 D. 1
Câu 8 : Đa thức x3– 4×2 có nghiệm là :
A. 0; 2 và – 2 B. 0 và 4 C. 0 và 2 D. 0 ; 4 và – 4
II/. Tự luận : ( 8 điểm )
Bài 1 🙁 2,5đ) Cho hai đa thức :
A( x ) =
B ( x) =
a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
b) Tính f(x) = A(x) – B(x)
c) Tính giá trị của đa thức (x) tại x = – 1
Bài 2 : ( 1,5đ) Cho đa thức : M =
Thu gọn đa thức M
Tìm x để M = 0.
Bài 3 : (4đ) Cho tam giác ABC vuông tại A , B = 60 O . Trên tia đối của tia AB , lấy điểm D sao cho AB = AD. Trên cạnh BC , lấy điểm M sao cho DMBC .
So sánh DC và BC, từ đó suy ra là tam giác gì ?
Chứng minh : CA = DM
Gọi I là giao điểm giữa AC và DM. Tính số đo góc DIC, góc DCI
Cho BC = 8cm . Tính AB và AC.

ĐÁP ÁN TOÁN 7
Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) 1B ; 2D ; 3C ; 4D ; 5D ; 6C ; 7B ; 8A.
II. Tự luận :
Bài 1 : Cho hai đa thức :
a) A( x ) = B ( x) =
A( x ) = B ( x) =
Vậy A = Vậy B(x) =
Thu gọn đúng hai đa thức : 1đ
A(x) – B(x) = –
=

= 2×5 + 2×4 – 7×3 – 6×2– tính đúng f(x) = A(x) – B(x) được 1đ
Thay x = – 1 vào f(x) = 2×5 + 2×4 – 7×3 – 6×2–
f(-1) = 2(– 1)5 + 2(– 1 )4 – 7(– 1 )3 – 6(– 1 )2–
= -2 + 2 + 7 – 6 + = 1Thay x vào và tính đúng được 0,5đ.
Bài 2 : Cho đa thức : M =
Thu gọn đa thức M =
=
= = 4x +6 (1đ)
Để M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.