cac de on tap toan7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về cac de on tap toan7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra đại số 7: ĐỀ 7
I/ Trắc nghiệm: ( 3đ)
Ghi vào bài làm của em chỉ một chữ cái đứng trước kết quả mà em lựa chọn.
Câu 1: So sánh hai số hữu tỉ và ta có:
A. x < y
B. x >y
C. x = y

Câu 2: Kết quả của phép tính: 16,5 . 3,5 – 16,5 . (- 6,5) là:
A. 49,5
B. – 49,5
C. 165
D. – 16,5

Câu 3: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. – 3
B. -11
C. -3 và -11
D. 9

Câu 4: Biểu thức ` viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
A. 24 B. 26 C. 25 D. 23

Câu 5: Kết quả nào sau đây là sai?
A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q

Câu 6: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng phân số thập phân vô hạn tuần hoàn?
A.
B.
C.
D.

II/ Tự luận: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể)
a, b, (2)3.

Bài 2: Tìm x biết:
a, b,
Bài 3:
Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết nửa chu vi của tam giác đó là12cm các cạnh của tam giác tỷ lệ với các số 3; 4; 5.

Đề kiểm tra đại số 7:ĐỀ 8
I/ Trắc nghiệm: ( 3đ)
Ghi vào bài làm của em chỉ một chữ cái đứng trước kết quả mà em lựa chọn.
Câu 1: So sánh hai số hữu tỉ và ta có:
A. x = y
B. x < y
C. x >y

Câu 2: Kết quả của phép tính: ( – 3,6). 2,5 + 2,5. (- 4,2)+ 2,5. (- 2,2) là:
A. 25
B. -25
C. 12,5
D. – 12,5

Câu 3: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. 1
B. -0,6
C. 1 và -0,6
D. -1

Câu 4: Cho -0,1975 >-0,19(5 ,điền số thích hợp dưới đây vào ô vuông là:
A. 6 B. 5 C. 8 D. 7
Câu 5: Kết quả nào sau đây là sai?
A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q

Câu 6: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng phân số thập phân hữu hạn?
A.
B.
C.
D.

II/ Tự luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể)
a,
b, (-3)2 .
Bài 2: Tìm x biết:
a, b,

Bài 3: Câu7: Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại khá, giỏi, trung bình. Biết số học sinh trung bình bằng số học sinh khá và số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó.

Đề kiểm tra đại số 7:ĐỀ 9
Câu 1: Số bằng :
A. 5 B. C. 72 D. 3+4
Câu 2: Nếu thì x =?
A. -2 B. 2 C. -16 D

Hỏi và đáp