Các đề kiểm tra hình học 9 chương III hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Các đề kiểm tra hình học 9 chương III hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B
Họ và tên:………………………………..
Lớp: …….
ĐỀ SỐ 1
Thứ Ngày Tháng 03 Năm 2013
BÀI KIỂM TRA
MÔN : HÌNH HỌC 9 – TIẾT 57
Thời gian làm bài : 45 phút

Điểm
Nhận xét bài làm:
Chữ ký của PH:

Bằng số

Bằng chữ

I/ Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (. . . ) trong các khẳng định sau:
a) Tứ giác ABCD . . . . . . được 1 đường tròn nếu tổng 2 góc đối bằng 1800
b) Trong 1 đường tròn các góc . . . . . . . cùng chắn một cung thì bằng nhau.
c) Trong 1 đường tròn góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng . . . . .
Câu 2: (1 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm
Cho hình vẽ: Biết = 600, Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:
a) Số đo góc x bằng:
A. 200 B. 250 C. 300 D. 350
b) Số đo góc y bằng:
A. 500 B. 550 C. 700 D. 600
Câu 3: (0,5 điểm) Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính là.
A. B. C. D.
II/ Tự luận: (7 điểm).
Cho vuông tại A. Trên cạnh AC lấy điểm M, vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn.
b)
c) Tính diện tích và chu vi đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. Biết AB = 9 cm, AC = 12cm.
BÀI LÀM

đáp án biểu điểm bài kiểm tra chương Iii – ĐỀ 1
I/ Trắc nghiệm: ( 3 điểm) mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu1: (1.5 điểm)
a) nội tiếp b) nội tiếp c) 900
Câu 2: (1 điểm)
a ) C b) D
Câu 3: (0,5 điểm)
B

II/ Tự luận: (7 điểm).
CÂU
NộI DUNG
ĐIểM

0,5

a
Ta có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính MC )
(gt)
A, D thuộc đường tròn đường kính BC.
Vậy tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BC.
0,75
0,5
0,75
0,5

b
Trong đường tròn đường kính BC có:
( Hai góc nội tiếp cùng chắn
Mà tứ giác CMDS nội tiếp đường tròn đường kính MC

0,75

0,75
0,5

c
Xét vuông tại A Ta có BC2 = AB2 + AC2 ( định lí Pytago)
BC2 = 92 + 122 = 81 +144 = 225 BC = 15
Trong đường tròn tâm I có đường kính BC = 15 cm R(I) =7,5 cm
+) Chu vi đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD là:
cm.
+) Diện tích hình tròn đường kính BC là:
cm2
0,75

0,25

0,5

0,5

Luu ý
Nếu học sinh vẽ như hình sau (điêm S nằm giữa A và D), thì câu b)
chứng minh như sau:

0,75

0,75

0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.