cac de kiem tra 1 tiet hinh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về cac de kiem tra 1 tiet hinh 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I: ĐỀ 4

A. Trắc nghiệm khách quan: (3.0 điểm)
Hãy điền vào chỗ chấm để được một câu trả lời đúng.
Câu 1:
Câu
nội dung

1*
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì ……………………………………

2*
Hai góc đối đỉnh thì………………………………………….

3*
Nếu có một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
hai góc so le trong ……………
hai góc đồng vị ……………….
Hai góc trong cùng phía ………..

Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 2: Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD, nếu:
A . AB vuông góc với CD tại A
B. AB vuông góc với CD tại trung điểm của CD
C. CD vuông góc với AB tại trung điểm của AB
D. CD cắt AB và qua trung điểm của AB
Câu 3:
A. Nếu hai đoạn thẳng phân biệt không có điểm chung thì chúng song song nhau
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
. C. Nếu hai đường thẳng AB và BC cùng song song với đường thẳng MN thì hai đường thẳng AB và BC trùng nhau
D. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì hai góc so le trong bằng nhau
Câu 4: Cho hình vẽ sau . ED // MK góc DEK bằng 650 . Vậy góc MKE bằng ?

A/ 65 B/ 115 C/ 25 D/ Một đáp số khác
Câu 5: Nếu a // c và c ( b thì:
A. a vuông góc b B. a cắt b
C. a song song b C. a trùng b
Câu 6: : Nếu c a và a b thì
A/ b // a B/ b ( c C/ b // c D/ b ( a
B. Tự luận (7đ)
Bài 1: Định lí: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
a) Vẽ hình
Ghi giả thiết – kết luận dưới dạng kí hiệu
Bài2:Cho hình vẽ

Biết a//b, Góc A = 300, góc B = 450. Tính số đo góc AOB ?

KIỂM TRA CHƯƠNG I: ĐỀ 5
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O biết xÔy = 500. Kết quả nào sau đây là đúng?
A.x’Ôy’= 1300 B. xÔy’=500 C.x’Ôy=500 D. x’Ôy’= 500

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hai góc vuông có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.
B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
C. Qua một điểm vẽ được 2 đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
D. Hai đường thẳng là phân biệt khi chúng chỉ có 1 điểm chung
Câu 3: Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b mà trong các góc tạo thành có:
Hai góc so le trong bằng nhau.
Hai góc đồng vị bù nhau.
Hai góc trong cùng phía bù nhau.
* Hãy chọn điều kiện nào ở trên để dẫn đến kết luận a song song với b.

Câu 4: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt

2
Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông.

3
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy

4
Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b

Câu 5: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước?
A. 1 B. 2 C. 4 D. Vô số
Câu 6: Cho hình vẽ, biết a // b ; c ( a. Khi đó

A. b // c
B. a // c
C. c ( b
D. a ( b

II/ PHẦN TỰ LUẬN.
1. Chứng minh định lí : “ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

2. Cho hình vẽ, biết a // b; = 1400, = 350.
Tính AÔB. Nêu rõ vì sao tính được như vậy?

3.Cho hình vẽ:
Chứng minh: c b

KIỂM TRA CHƯƠNG I: ĐỀ 6
I. TRẮC NGHIỆM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.