CAC DANG TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về CAC DANG TOAN 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HÈ 2011
A. PHẦN SỐ HỌC

Bài 1. Thực hiện phép tính:
1) 2) 3) G =
4) H = 5) N = 6) E =
Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = – 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 4) 3x + 17 = 2 5) 6)
Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc
a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29)
c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 – (20 – 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)
1) 2) 3) 4) 5)
6) 7) 8)
9) ; 10) ; 11) ( + ) – ; 12)
Bài 5: Tìm x biết
1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8) 9)
Bài 6: So sánh
1). và 2 ) và 3.) và 4.) và
Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần
1) 2)
Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau:
1) A = a. + a. với a = 2) B = b. với b =
Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A =
2) B = + 3)
BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ?
BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?
BÀI 12. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. Cùng ngày một xe tải khác nhập hàng mới vào kho bằng số hàng đẫ chuyển đi. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu , Biết số hàng tăng thêm là 101 tấn.
BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km, chiều dài gấp đôi chiều rộng.
Tính chiều dài của khu đất.
Tính chu vi và diện tích khu đất.
BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá
a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp
BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Xe thứ nhất chở được tổng số xi măng. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng?
BÀI 16. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu các bạn làm được 1/3 số bài. Ngày thứ hai bạn đọc làm được 3/7 số bài còn lại. Ngày thứ ba bạn đọc làm nốt 5 bài. Trong ba ngày bạn đọc Hoa làm được bao nhiêu bài?
BÀI 17. Một lớp có 45 học sinh. Khi trả bài kiểm tra, số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. Tính số các bạn đạt điểm trung bình.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém).
BÀI 18. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh mỗi lớp?
BÀI 19. Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.