Các bạn xem hộ đề thi thử vào lớp 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Các bạn xem hộ đề thi thử vào lớp 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
MÔN: TOÁN
( Thời gian làm bài 120 phút)

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Hãy ghi lại kết quả đúng vào tờ giấy thi
Câu 1: Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi:

Câu 2: Biểu thức có giá trị bằng:
kết quả khác.
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất:

Câu 4: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi k khác:
A. – 3; B. 1; C. -1; D. 3
Câu 5: Cho hai hàm số y = -2×2 và y = x – 3 . Toạ độ giao điểm của hai đồ thị là:
A. (1;2); (2; – 8); B. (1; – 2); ; C. (2; – 8); (4; – 18); D. (6; – 8); (3; – 18);
Câu 6: Trong ( ABC biết AB = 5cm; BC = 8,5cm; vẽ đường cao BD biết ( D ( AC ) và BD = 4cm.
A. Độ dài AC là 12cm B. Độ dài AC là 11,5cm C. Độ dài AC là 11cm; D. Độ dài AC là 10,5cm;
Câu 7: Nếu hai đường tròn (O) và (O’) có bán kính là R = 5cm và r = 3cm, khoảng cách hai tâm là 7cm thì:
A. (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm B. (O) và (O’) tiếp xúc ngoài;
C. (O) và (O’) tiếp xúc trong; D. (O) và (O’) không có điểm chung
Câu 8: Thể tích của một hình trụ là 375cm3. Biết chiều cao của hình trụ là 15cm.
Diện tích xung quanh của hình trụ là:

II/ Phần tự luận( 8 điểm)
Bài 1(1,5 điểm)
1, Rút gọn các biểu thức sau: a,
B,
2, Giải hệ phương trình sau:
3, Xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số là một đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x và đI qua điểm A(1;-2)

Bài 3(1,5điểm): Cho phương trình: x2 –(2m+3)x + m = 0
1,Tìm m để phương trình có nghiệm bằng -1. Tìm nghiện còn lại.
2, Chứng tỏ rằng phương thình luôn có nghiệm.
3, Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị của m để x12 + x22 có giá trị nhất.
Bài 4(4,0 điểm) : Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC) nội tiếp đường tròn (0), đường cao AH. D là điểm nằm giữa hai điểm A và H. Đường tròn đường kính AD cắt AB, AC lần lượt tại M và N khác A.
1, Chứng minh rằng: MN < AD và
2, Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp.
3, Đường tròn đường kính AD cắt đường tròn (0) tại điểm thứ hai là E. Tia AE cắt đường thẳng BC tại K. Chứng minh ba điểm K,M,N thẳng hàng.
4, Đường thẳng AH cắt MN tại I, cắt đường tròn (00 tại F khác điểm A. Chứng minh AD.AH = AI. AF
Bài 5(1điểm): Giải phương trình: x = 2

Hỏi và đáp