Các bạn trình bày giúp mình bài toán Casio này với – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Các bạn trình bày giúp mình bài toán Casio này với, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CASIO 7

Câu 1:
Tính đúng tổng: S=15+25+35+…+755
b) Tính đúng tích: M= 1.2.3.4…20 (M=20!)
Câu 2: Cho dãy số xn+1 = ( 4.xn2 + 5)/(xn2 +1); n là số tự nhiên khác 0. a) Cho x1= 0.25. Viết quy trình nhấn phím liên tục để tính xn?
b) Tính x100.
Câu 3:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.