Cac bai toan tong hop tet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Cac bai toan tong hop tet, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

rút gọn biểu thức Có chứa căn thức bậc hai
Bài 1: Thực hiện phép tính:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20) Bài 2: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức A; b/ Tìm giá trị của x để A > – 6.
Bài 3: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức B; b/ Tìm giá trị của x để A > 0.
Bài 4: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức C; b/ Tìm giá trị của x để C < 1.
Bài 5: Rút gọn biểu thức :
a)
b)
c)
d)
Bài 6: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức M; b/ So sánh M với 1.
Bài 7: Cho các biểu thức và
Rút gọn biểu thức P và Q; b)Tìm giá trị của x để P = Q.
Bài 8: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức P ; b) So sánh P với 5.
Với mọi giá trị của x làm P có nghĩa, chứng minh biểu thức chỉ nhận đúng một giá trị nguyên.
Bài 9: Cho biểu thức
Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu thức P;
Tìm các số tự nhiên x để là số tự nhiên; c)Tính giá trị của P với x = 4 – 2
Bài 10: Cho biểu thức :
Rút gọn biểu thức P; b)Tìm x để

Hệ phương trình
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau (bằng pp thế)
1.1: 1.2
Bài 2: Giải các hệ phương trình sau (bằng pp cộng đại số)
2.1.
2.2.
Bài 3: Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau
a) m = -1 b) m = 0 c) m = 1
Bài 4: a) Xác định hệ số avàb, biết rằng hệ phương trìnhcó nghiệm là (1; -2)
b) Cũng hỏi như vậy nếu hệ phương trình có nghiệm
Bài 5: Giải hpt sau: Từ đó suy ra nghiệm của hpt
Bài 6: Giải các hệ phương trình sau:
; ; ; ; ; ; ; ; ;

Bài 7: Cho hệ phương trình a/ Giải hệ khi a=3 ; b=-2
b/ Tìm a;b để hệ có nghiệm là (x;y)=(
Bài 8: GiảI các hệ phương trình sau
a) b) c) (đk x;y2 ) ; ; ; ;
; ;
; ;

; ;
………………………………………………………………………………
Giải bài toán bằng cách lập hệ PH
Bài 1. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 160 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết rằng nếu ô tô đi từ A tăng vận tốc thêm 10 km/h sẽ bằng hai lần vận tốc ôtô đi từ B.
Bài 2. Một người đi xe máy đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng14 km/h thì đến B sớm hơn 2 giờ. nếu vận tốc giảm 2 km/h thì đến B muộn 1 giờ. Tính quãng đường AB, vận tốc và thời gian dự định.
Bài 3. Hai ca nô cùng khởi hành từ hai bến A, B cách nhau 85 km , đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 40 phút.Tính vận tốc riêng của mỗi ca nô biết rằng vận tốc của ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc của ca nô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.