các bài toán hình học trong đề thi toán vào 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về các bài toán hình học trong đề thi toán vào 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG
CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường kính AD.
CMR: Tam giác ABD là tam giác vuông và DB=DC.
Trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AC kéo dài về phía C lấy điểm F sao cho BE = CF. CMR: hai tam giác DBE và DCF bằng nhau.
Lấy điểm N bất kỳ trên cạnh BC. Kẻ NI song song với AC ( I thuộc AB) kẻ NJ song song với AB (J thuộc AC). CMR: tam giác JNC là tam giác đều.
Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn. kẻ 3 đường cao AD, BE, CF.
Gọi H là trực tâm của của tam giác ABC. CMR: tứ giác AFHE nội tiếp, xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, CMR: AO vuông góc với FE.
Giả sử tam giác ABC cân tại A. CMR: DF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AFHE.
Trên hình vuông ABCD.
Trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh BC lấy điểm F sao cho AE = BF.
CMR: Hai tam giác DAE và ABF bằng nhau.
AF cắt DE tại O. CMR: tứ giác DOFC nội tiếp.
Gọi M,N, P, Q là các điểm lần lượt thuộc bốn cạnh của hình vuông ABCD. Hỏi tứ giác NMPQ có tính chất gì để chu vi của nó nhỏ nhất?
Cho tam giác ABC vuông cân ở A.Lấy bất kỳ điểm M thuộc cạnh AB, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với CM, đường thẳng này cắt các đường thẳng CM, CA lần lượt tại D và E. CMR:
Tứ giác BDAC nội tiếp.
DA là tia phân giác của góc EDC.
Tam giác EDA đồng dạng với tam giác ECB.
Cho tam giác ABC cân ở C ( góc C nhọn), nội tiếp trong đường tròn (O). Lấy điểm M bất kỳ trên cung nhỏ BC.
Kẻ đường kính COK, CMR: MK là tia phân giác của góc AMB.
Trên tia AM lấy D sao cho BM = MD ( M nằm giữa A và D),CMR: MK// BD.
Kéo dài CM cắt BD tại I. CMR:
I là trung điểm BD.
MA + MB 2AC
Cho tam giác nhọn ABC có AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.