cac Bai tap hinh thi hoc ki 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về cac Bai tap hinh thi hoc ki 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 : Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Vẽ DH và EK cùng vuông góc với đường thẳng BC. Chứng minh :
a) HB = CK
b)
c) HK // DE
d) AHE = AKD
e) Gọi I là trung điểm của DE. Chứng minh AI DE.
Bài 2 : Cho ABC cân tại A (), vẽ BD AC và CE AB. Gọi H là giao điểm của BD và CE.
a) Chứng minh : ABD = ACE
b)Chứng minh AED cân
c) Chứng minh AH là đường trung trực của ED
e)Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho DK = DB. Chứng minh
Bài 3 : Cho ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC.
Chứng minh : ABM = ACM
Từ M vẽ MH AB và MK AC. Chứng minh BH = CK
Từ B vẽ BP AC, BP cắt MH tại I. Chứng minh IBM cân
Bài 4 : Cho ABC vuông tại A. Từ một điểm K bất kỳ thuộc cạnh BC vẽ KH AC. Trên tia đối của tia HK lấy điểm I sao cho HI = HK. Chứng minh :
a)AB // HK b) AKI cân c)
AIC = AKC
Bài 5 : Cho ABC có = 900 . Đường trung trực của AB cắt AB tại E và BC tại F
a/ Chứng minh FA = FB
b/ Từ F vẽ FH AC ( HAC ) Chứng minh FHEF
c/ Chứng minh FH = AE d/ Chứng minh EH = ; EH // BC
Bài 5 : Cho ANBC có AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.