Các bài tập chuyên đề bất đẳng thức 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Các bài tập chuyên đề bất đẳng thức 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Cho x, y, z không âm. Chứng minh:

Bài 2: Cho . Chứng minh rằng
Bài 3: Cho 3 số thực dương a,b,c thỏa mãn. Chứng minh:
Bài 4:Cho a, b là hai số dương thỏa điều kiện. Chứng minh rằng:Đẳng thức xảy ra khi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.