CÁC BÀI TẬP CHỌN LỌC ÔN TẬP TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về CÁC BÀI TẬP CHỌN LỌC ÔN TẬP TOÁN 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề I: Căn thức bậc hai

1 :
1) Đơn giản biểu thức : P = .
2) Cho biểu thức : Q =
a) Rút gọn biểu thức Q.
b) Tìm x để >- Q.
c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.

Hướng dẫn :
1. P = 6
2. a) ĐKXĐ : x >0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : Q =
b) >- Q x > 1.
c) x = thì Q Z
2 : Cho biểu thức P =
a) Rút gọn biểu thức sau P.
b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x >0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : P =
b) Với x = thì P = – 3 – 2
3 : Cho biểu thức : A =
a) Rút gọn biểu thức sau A.
b) Tính giá trị của biểu thức A khi x =
c) Tìm x để A < 0.
d) Tìm x để = A.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x 0, x 1. Biểu thức rút gọn : A =
b) Với x = thì A = – 1.
c) Với 0 x < 1 thì A < 0.
d) Với x >1 thì = A.

4 : Cho biểu thức : A =
a) Rút gọn biểu thức sau A.
b) Xác định a để biểu thức A >

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a >0 và a9. Biểu thức rút gọn : A =
b) Với 0 < a
5 : Cho biểu thức: A = .
1) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức có nghĩa.
2) Rút gọn A.
3) Với x Z ? để A Z ?

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x ≠ 0 ; x ≠ 1.
b) Biểu thức rút gọn : A = với x ≠ 0 ; x ≠ 1.
c) x = – 2003 ; 2003 thì A Z .
6 : Cho biểu thức: A = .
a) Rút gọn A.
b) Tìm x để A < 0.
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x >0 ; x ≠ 1. Biểu thức rút gọn : A =
b) Với 0 < x < 1 thì A < 0.
c) x = thì A Z.
7 : Cho biểu thức: A =
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Chứng minh rằng: 0 < A < 2.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x >0 ; x ≠ 1. Biểu thức rút gọn : A =
b) Ta xét hai trường hợp :
+) A >0 > 0 luôn đúng với x > 0 ; x ≠ 1 (1)
+) A < 2 2 > 0 đúng vì theo gt thì x > 0. (2)
Từ (1) và (2) suy ra 0 < A < 2(đpcm).
8 : Cho biểu thức: P = (a 0; a 4)
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P với a = 9.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a 0, a 4. Biểu thức rút gọn : P =
b) Ta thấy a = 9 ĐKXĐ . Suy ra P = 4
9 : Cho biểu thức: N =
1) Rút gọn biểu thức N.
2) Tìm giá trị của a để N = -2004.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a 0, a 1. Biểu thức rút gọn : N = 1 – a .
b) Ta thấy a = – 2004 ĐKXĐ . Suy ra N = 2005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.