Cac Bai On Giua Ki 2 Mon Toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Cac Bai On Giua Ki 2 Mon Toan 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ôn tập toán 8

Bài 1: Giải các phương trình sau:

c/
d/
g)

h)

Bài 2*: Giải phương trình sau.
x3 –9×2+19x – 11 = 0

Bài 3: Cho pt : (mx+1) (x-1) – m(x-2)2 =5
a/ Giải pt với m=1
b/ Tìm m để pt có nghiệm là – 3

Bài 4:Cho :
a/ Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức A;B đều được xác định?
b/ Tìm x để A = B ?

Bài 5:Cho biểu thức
a/ Tìm x để giá trị của A được xác định
b/ Tìm x để A =0

Bài 6: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 100 và nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng thêm số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất gấp 5lần số thứ hai?

Bài 7: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 82 m, chiều dài hơn chiều rộng 11m.
Tính diện tích của khu vườn?

Bài 8: Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai đia điểm A và B cách nhau 70 km và sau một giờ gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 km/h.

Bài 9: Bạn Hương đi xe đạp từ xã nhà tới thành phố Hải Dương với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về bạn Hương đi với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà các bạn Hương tới thành phố Hải Dương.

Bài 10: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h . Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 45 phút. Tính quãng đường AB?

Bài 11: Một nhà may theo kế hoạch mỗi ngày phải may 50 chiếc áo. Khi thực hiện, mỗi ngày nhà may đã may được 57 chiếc áo. Do đó nhà may đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 chiếc áo.
Hỏi theo kế hoạch nhà may phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 12: Một đội máy cày dự định mỗi ngày cày 10ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 13ha. Vì vậy đội không Những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày được 4ha nữa.
Tính diện tích đất mà đội phải cày theo kế hoạch đẫ định.

Bài 13. Cho ABC vuông tại A (AB < AC) , trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA .
1. Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?
2. Gọi I là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh : BC // ID.
3. Chứng minh : Tứ giác BIDC là hình thang cân.
4. Vẻ HE AB tại E , HF AC tại F. Chứng minh : AM EF.

Bài 14: Cho hình thang ABCD (AB//CD ).Gọi giao điểm hai đường chéo AC,BD
là O. Biết OA=4cm, OC=8cm; AB=5cm.
a) Tính DC.Chứng minh OA.OD = OC.OB
b) Qua O kẻ đường thẳng HK vuông góc AB () Tính
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD,BC lần lượt tại E,F
chứng minh rằng : + =1

Bài 15: Trên một cạnh của một góc đỉnh A, lấy đoạn thẳng AE = 3cm, AC = 8cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng AD = 4cm và AF = 6cm.
Hỏi tam giác ACD và tam giác AEF đồng dạng không? vì sao?
Gọi I là giao điểm của CD và EF. Tính tỷ số diện tích của hai tam giác IDF và tam giác IEC.

Bài 16: Cho tứ giác ABCD có AB = 4cm; BC = 20cm; CD = 25cm; DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.
Các tam giác ABD và BDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.