ca sio: dạng tính toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ca sio: dạng tính toán, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dạng 1: KIỂM TRA KỸ NĂNG TÍNH TOÁN THỰC HÀNH
tên:……………………………………………Lớp:…………
Yêu cầu: Học sinh phải nắm kỹ các thao tác về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn thức, các phép toán về lượng giác, thời gian. Có kỹ năng vận dụng hợp lý, chính xác các biến nhớ của máy tính, hạn chế đến mức tối thiểu sai số khi sử dụng biến nhớ.
Bài 1: (Thi khu vực, 2001) Tính:
a. Đs:
b. Đs:
c. Đs:
d. Đs:
e.Tìm x biết:
Đs:
f. Tìm y biết: Đs:
Bài 2: (Thi khu vực, 2002) Tính giá trị của x từ các phương trình sau:
a. Đs:
b. Đs:
Bài 3: (Thi khu vực, 2001, đề dự bị)
a. Tìm 12% của biết:
Đs:
b. Tính 2,5% của Đs:
c. Tính 7,5% của Đs:
d. Tìm x, nếu: Đs:
Thực hiện các phép tính:
e. f.
Đs: Đs:
g. h.
Đs: Đs:
i. k.
Đs: Đs:
Bài 4: (Thi khu vực 2003, đề dự bị) Tính:
a. b.
Đs: Đs:
Bài 5: (Thi khu vực 2001)
a. Hãy sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần:
Đs:
b. Tính giá trị của biểu thức sau: Đs:
c. Tính giá trị của biểu thức sau: Đs:
Nhận xét: ( Dạng bài kiểm tra kỹ năng tính toán thực hành là dạng toán cơ bản nhất, khi tham gia vào đội tuyển bắt buộc các thí sinh phải tự trang bị cho mình khả năng giải dạng toán này. Trong các kỳ thi đa số là thí sinh làm tốt dạng bài này
( Trong các kỳ thi cấp tỉnh dạng bài này thường chiếm 40% – 60% số điểm, trong các kỳ thi cấp khu vực dạng này chiếm khoảng 20% – 40%.
( Trong dạng bài này thí sinh cần lưu ý: số thập phân vô hạn tuần hoàn (ví dụ: 0,(4); 0,1(24); 9,895862…; … thí sinh cần biết cách biến đổi các số này sang số thập phân đúng và làm việc với các số đúng đó.

Hỏi và đáp