btt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về btt, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập 2:
Trình bày font chữ
Winword là một chương trình xử lý văn bản mạnh,ngoài các chứcna8ng giúp người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản,nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản như :©®αβ((((”,làm cho văn bản phong phú hơn.
Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc chữ in để rồi sau đó có thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp.Các lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tượng lệnh nhưBold để tạo chữ đậm,Italic để tạo chữ nghiêng,Underline để tạo ra chữ gạch dưới,hay kết hợp cả ba.
Ngoài ra,còn có các lệnh cầu ki hơn đành phải vào Menu để trình bày,chỉ riêng lệnh gạch dưới Underline đã có nhiều kiểu chữ như:Words Only chỉ gạch dưới cho từng chữ một,Double dể gạch chữ hai nét,Dotted để gạch dưới bằng dấu hai chấm,Thick để gạch dưới bằng nét đậm.Dash để gạch dưới bằng dường nét đứt,Wave để gạch dưới bằng đường dạng sóng.Có thể dùng các lệnh Effects: Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa,các lệnh SuperScript vàSubscript giúp chúng ta tạo được một biểu thức đơn giản có dạng như a1x2+b1y2=0 hoặc H2O,các lệnh như Shadow,Emboss,Engrave là một cải tiến của word về mặt Font chữ,từ một đoạn văn bản được gõ bằng chữ thường có thể đổi sang dạng CHữ IN hoặc chữ in có kích thước nhỏ hơn nhò vào các lệnh ALL CAOS hoặc small caps.
Các lệnh trong lớp Character Spacing có tác dụng điều chỉnh chi tiết cho đoạn văn bản về khoảng cách và vị trí:
Bằng cách thay đổi giá trị trong lệnh Scale,chữ trong văn bản có thể giãn ra hoặc nén lại.
Chúng ta có thể thay đổi khoảng cách giữa các kí tự nhờ lệnh Spacing.
Normal Trung Tâm Tin Học
Expanded Trung Tâm Tin Học
Condensed Trung Tâm Tin Học
Và một đoạn van bản có thể được đưa lên cao hoặc chuyển xuống thấp nhờ dùng lệnh Position.
Một cải tiến của Word làm cho văn bản có thể được sinh động đó là các lệnh trình bày trong lớpText Effects:Blinking Background,Las vegas Light,Marching Black Ants,Marching Red Ants,Shimmer,Sparkle,Text

Hỏi và đáp