Bt phan thuc – hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Bt phan thuc – hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập ôn tập – Phân thức đại số
Câu 1 : Tìm x, y, z biết rằng :
Câu 2 : Tìm x, y, z biết rằng :
Câu 3 : Cho biết :
Chứng minh rằng :
Câu 4 : Cho

Tính giá trị của biểu thức :
Câu 5 : Cho và a, b, c khác 0. Chứng minh rằng :

Câu 6 : Cho
Chứng minh rằng trong ba số a, b, c tồn tại hai số không bằng nhau.

Câu 7 : Cho biết : Chứng minh rằng trong ba phân thức ở vế trái, có ít nhất một phân thức bằng 0.
Câu 8 : Cho a, b, c khác nhau đôi một và Rút gọn các biểu thức :
a )
b )
c )
Câu 9 : Cho các số a, b, c khác nhau đôi một và Tính giá trị của biểu thức :

Câu 10 : Cho (1) và 2)
Chứng minh rằng trong ba số a, b, c tồn tại một sô bằng 1.
Câu 11 : Chứng minh rằng nếu và thì tồn tại một trong ba số x, y, z bằng a.
Câu 12 :a) Cho Rút gọn biểu thức
b) Cho Rút gọn biểu thức

Câu 13 : Cho a ≠ 0, c ≠ 0, (a – b) ≠ 0, (b – c) ≠ 0.
Chứng minh rằng :
Câu 14 : Chứng minh rằng nếu và các số a, b, c, (a – b) khác 0 thì
Câu 15 : Cho Chứng minh rằng : hoặc
Câu 16 : Cho Chứng minh rằng :
Câu 17 : Cho Tính giá trị của biểu thức :
Câu 18 : Cho Tính theo a.
Câu 19 : Tìm hai số tự nhiên a và b sao cho :
a) b)
Câu 20. Cho a >b > 0. So sánh A, B biết A =
Câu 21. Tìm x để: P = đạt giá trị nhỏ nhất
Câu 22.Gọi a;b;c là độ dài 3 cạnh của biết:
(1là tam giác đều
Câu 23. Cho 3 x;y;z thoả mãn điều kiện x+y+z=0 và xy+yz+zx=0 .Tính
S
Câu 24. Cho 3 số khác 0 là a;b;c thoả mãn : (a+b+c
Tính GTBT:
Câu 25. Cho a,b,c>0 và P= Q=
CMR :P=Q và P 3
Câu 26. Cho .Tính GTBT : M=
Câu 27. Cho 3 số x,y,z thoả mãn đồng thời :
Ting GTBT : A=
Câu 28. Cho xyz=1 và x+y+z=. Ting gt M=
Câu 29. Cho các số dương thoả mãn:
Tính GTBT :P=
Câu 30. Cho các số x,y,z thoả mãn :
Tính Q=
Câu 31. Cho a,b,c là 3 số thực đôI một khác không, thoả mãn :
CMR: abc=1 hoặc abc=-1
Câu 32. Cho
CMR : A+B+C=A.B.C
Câu 33. Cho A=
Chứng minh rằng nếu x+y+z=0 và x,y,z đôI một khác nhau thì tích A.B.C là một hằng số
Câu 34. Chứng minh rằng giá trị

Hỏi và đáp