BT chuong I danh cho HS kha – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về BT chuong I danh cho HS kha, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1/ Tìm x, biết , các tỉ số đều có nghĩa.
Giải:
-Nếu a + b + c = 0 thì b + c = -a; a + c = -b;
a + b = -c
Ta có:
-Nếu a + b + c 0
Ta có:

2/ Cho . Chứng tỏ rằng:
Giải:
3/ Cho tỉ lệ thức . Chứng minh rằng: (3a + 2b)(c + 5d) = (a + 5b)(3c + 2d)
4/ So sánh với
Giải:
5/ Cho tỉ lệ thức . Chứng minh rằng:
(3a + 2b)(c + 5d) = (a + 5b)(3c + 2d)
Giải:
Từ

Hỏi và đáp