Bồi dưỡng, ôn luyện HSG Toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bồi dưỡng, ôn luyện HSG Toán 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BồI DƯỡng, ôn luyện hsg toán 9
I -Căn thức
Bài 1 Cho biểu thức P =
a) Rút gọn biểu thức sau P.
b) Tính giá trị của biểu thức P khi x =
Bài 2
Cho A = . Chứng minh rằng A = 4.
Bài 3 Cho biết A = 5 + và B = 5 – . Hãy so sánh tổng A + B và tích A.B.
Bài 4
Tính giá trị của biểu thức A= –
Bài 5
Rút
Bài 6
Rút gọn biểu thức sau:
Bài 7 Cho biểu thức : ( a ≥ 0 và a ≠ 1)
1) Rút gọn P
2) Tìm các giá trị của a để P >1.
Bài 8
Rút gọn biểu thức sau : A = với x 0, x 1.
Bài 9) Cho biểu thức A = x >3
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tìm x sao cho A có giá trị bằng 7.
Bài 10 Cho biểu thức A =
Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
Tính giá trị biểu thức A khi x = 9/4.
Tìm tất cả các giá trị của x để A

Hỏi và đáp