BỘ ĐỀ&ĐÁP ÁN THI TS VÀO LỚP Q0 MÔN TOÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về BỘ ĐỀ&ĐÁP ÁN THI TS VÀO LỚP Q0 MÔN TOÁN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28 tháng 06 năm 2011 (Đợt 1 )
Đề thi gồm: 01 trang

Câu 1 (3,0 điểm).
1) Giải các phương trình:
a. 5( x 1)  3x  7
b. 4
 2 
3x  4
x 1
x x( x 1)
2) Cho hai đường thẳng (d1):
y  2x  5 ; (d2):
y  4 x 1 cắt nhau tại I. Tìm m để đường
thẳng (d3):
y  (m 1) x  2m 1 đi qua điểm I.

Câu 2 (2,0 điểm).
Cho phương trình:

x2  2(m 1) x  2m  0

(1) (với ẩn là x ).
1) Giải phương trình (1) khi m =1.
2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là
x1 ;
x2 . Tìm giá trị của m để
x1 ;
x2 là độ dài hai
cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12 .

Câu 3 (1,0 điểm).
Một hình chữ nhật có chu vi là 52 m. Nếu giảm mỗi cạnh đi 4 m thì được một hình chữ
nhật mới có diện tích 77 m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật ban đầu?

Câu 4 (3,0 điểm).
Cho tam giác ABC có Â >900. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thẳng AB cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai là D, đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E.
1) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.
2) Gọi F là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD.
3) Gọi H là giao điểm của AB và EF. Chứng minh BH.AD = AH.BD.

Câu 5 (1,0 điểm).
Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng:
x  y  z

 1.
x  3x  yz y 
3 y  zx z 
3z  xy

—————————Hết—————————
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số báo danh:…………………………………………………

Chữ kí của giám thị 1:……………………………………….Chữ kí của giám thị 2:…………………………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012
Ngày thi: 30 tháng 06 năm 2011
Đáp án gồm: 02 trang

I, HƯỚNG DẪN CHUNG.

– Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.

– Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng

chấm.

– Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

Câu Ý Nội dung Điểm

Biến đổi được 5x + 5 = 3x + 7 0,5
1.a

1.b

1

 2x  2  x = 1 0,5
Điều kiện: x  0 và x  1 0,25
Biến đổi được phương trình: 4x + 2x – 2 = 3x + 4  3x = 6  x = 2 0,5

So sánh với điều kiện và kết luận nghiệm x = 2 0,25

Do I là giao điểm của (d1) và (d2) nên toạ độ I là nghiệm của hệ phương trình:

 y  2 x  5
 y  4x 1
2

0,25
Giải hệ tìm được I(-1; 3) 0

Hỏi và đáp