Bộ đề+đáp an thi TS vào 10 các tỉnh 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bộ đề+đáp an thi TS vào 10 các tỉnh 11-12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
—————————
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn thi : TOÁN

Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 28 tháng 6 năm 2011 ( buổi chiều)
Đợt 1
Câu 1 (3,0 điểm)
1) Giải các phương trình:
a. 5(x+1) = 3x + 7
b.
2) Cho hai đường thẳng(): y= 2x+ 5; (): y =-4x -1 cắt nhau tại I. Tìm m để đường thẳng (): y = ( m+1)x + 2m – 1 đi qua điểm I.
Câu 2 ( 2,0 điểm)
Cho phương trình:
a) Giải phương trình khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
3) Gọi hai nghiệm của PT là . Tìm giá trị của m để là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng .
Câu 3 ( 1,0 điểm)
Một hình chữ nhật có chu vi là 52 m. Nếu giảm mỗi cạnh đi 4m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích 77m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật ban đầu?
Câu4 ( 3,0 điểm)
Cho tam giác ABC( A >900). Vẽ đường tròn(O) đường kính AB, vẽ đường tròn(O`) đường kính AC. Đường thẳng AB cắt đường tròn(O`) tại điểm thứ hai D, đường thẳng AC cắt đường tròn(O) tại điểm thứ hai E.
1) CMR: bốn điểm B, D, C, E cùng nằm trên mmột đường tròn.
2)Gọi F là giao điểm thứ hai của (O) và (O`) ( F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng. và FA là phân giác của góc EFD.
3) Gọi H là giao điểm của AB và EF. Chứng minh BH.AD = AH. BD
Câu5 ( 1,0 điểm)
Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z = 3. Chứng minh rằng:
1

——————— Hết——————-

Lời giải:
Câu 1 (3 điểm)1) Giải các PT:

2) Tọa độ giao điểm I là nghiệm của hệ:

2) Tọa độ giao điểm I của (d1) và (d2) là nghiệm của hệ:

Đường thẳng (d3) đi qua I (-1;3) suy ra x = -1, y = 3 thỏa mãn PT đường thẳng (d3)
Vậy m = 5
Câu 2 ( 2 điểm)
a) Với m = 1 ta có phương trình:
Vậy..

Vậy PT luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng nên:
> 0 => m > 0

Vậy m = 1
Câu 3 ( 1 điểm)
Gọi chiều rộng, chiều dài của HCN ban đầu lần lượt là x, y (m) ĐK: y >x> 4.
Theo bài: chu vi của HCN là 52 m nên ta có:
(x + y). 2 = 52 => x + y = 26 (1)
Khi giảm mỗi cạnh đi 4m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích 77m2 nên ta có: (x – 4). (y – 4) = 77 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ:
Giải hệ tìm được: x =11 ; y = 15 thỏa mãn Vậy kích thước của HCN là 15m, 11m.
Câu4 ( 3 điểm)

1) Có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn O)
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn O’)
=> Tứ giác BCDE nội tiếp được đường tròn đường kính BC.
Vậy bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.
2) *) Có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn O)
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn O’)
=> .
Vậy ba điểm B, F, C thẳng hàng.
*) Có (1) (hai góc nội tiếp cùng chắn của (O))
(2) (hai góc nội tiếp cùng chắn của (O’))
(3) (hai góc nội tiếp cùng chắn của đường tròn đường kính BC)
Từ

Hỏi và đáp