Bộ đề tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Phạm Văn Nghiệp

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Luyện thi THPT xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bộ đề tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Phạm Văn Nghiệp, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 185 trang được biên soạn bởi thầy Phạm Văn Nghiệp tuyển tập 09 đề cơ bản tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán, các đề đều có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu hướng đến đối tượng học sinh ôn thi THPT Quốc Gia 2019, có mục tiêu điểm 4 – 5 – 6 điểm môn Toán và muốn tổng ôn chắc chắn các kiến thức cơ bản.

Trích dẫn nội dung tài liệu bộ đề tổng ôn THPT Quốc gia 2019 môn Toán – Phạm Văn Nghiệp:
+ Một ban đại diện gồm 5 người được thành lập từ 10 người có tên sau đây: Lan, Mai, Minh, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Nga. Tính xác suất để ít nhất ba người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho f(x) = 1/(x + 2), chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Trên (-2;+∞), nguyên hàm của hàm số f(x) là F(x) = ln(x + 2) + C1; trên khoảng (-∞;-2), nguyên hàm của hàm số f(x) là F(x) = ln(-x – 2) + C2 (C1, C2 là các hằng số).
B. Trên khoảng (-∞;-2), một nguyên hàm của hàm số f(x) là G(x) = ln(-x – 2) – 3.
C. Trên (-2;+∞), một nguyên hàm của hàm số f(x) là F(x) = ln(x + 2).
D. Nếu F(x) và G(x) là hai nguyên hàm của của f(x) thì chúng sai khác nhau một hằng số.
+ Cho số phức z = a + bi (a, b thuộc R) tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Số phức liên hợp của z có mô đun bằng mô đun của iz.
B. Mô đun của z là một số thực dương.
C. z^2 = |z|^2.
D. Điểm M(-a;b) là điểm biểu diễn của z¯.

Hỏi và đáp