Bo De Toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bo De Toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo huyện An lão
Trường thcs thái sơn
đề khảo sát chất lượng học kì ii
năm học 2006-2007
môn: toán 8
( Thời gian làm bài 90 phút )
Người ra đề: Nguyễn Tuấn Cường

Đề bài
Phần I: trắc nghiệm (4điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng trong các câu sau trừ câu 6.
1) Tập nghiệm của phương trình: là
A. ;
B. ;
C. ;
D.

2) Tập nghiệm của bất phương trình: 15x – 45 là
A.
B.
C.
D.

3) Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ. 10 cm
Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 6 cm
A. 480 cm2; B. 480 cm3; C. 240 cm3; D. 120 cm3
8cm
4) Cho tam giác MNP có MI là tia phân giác thì ta có:
A. B. C. ; D. Hình vẽ câu 3

5) Trong hình hộp chữ nhật có : Hình vẽ câu 4
A. 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh

B. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh

C. 6 mặt, 8 cạnh, 12 đỉnh

D. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

6) Điền dấu “>” hoặc “

Hỏi và đáp