bo de toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bo de toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THCS ĐA LỘC
ĐỀ KIỂM TRA 15’ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: Toán; Lớp: 6
Người soạn: Trần Ngọc Nhương

Câu I: (5đ)
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 = 13
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 8 =
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x .0 = 0
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 7
Tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 20
Câu II.(5đ)
Cho tập hợp A =
Các tập hợp sau tập hợp hợp nào đúng, tập hợp nào sai?
Tập con của tập hợp A là:
a. M =
b. N=
c. G =
d. K =
e. H =

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THCS ĐA LỘC
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15’ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: Toán; Lớp: 6
Người soạn: Trần Ngọc Nhương

Câu
Sơ lược đáp án
Điểm

1
a. A = A có một phần tử
b. B= B có một phần tử
c. C = N; C có vô số phần tử
d. D = 0 ; D không có phần tử nào
e. E = E có 21 phần tử

1
1
1
1
1

2
a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai
e. Sai

1
1
1
1
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.