Bộ đề thi vào lớp 10 Nghệ An – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Bộ đề thi vào lớp 10 Nghệ An, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở giáo dục và đào tạo đề thi chuyển cấp lớp 10 tỉnh nghệ an
Tỉnh nghệ an NĂM HọC 2006 – 2007

Bài 1(2đ)
Cho biểu thức:
Tìm điều kiện và rút gọn P
Tìm x để P>0
Bài 2(1,5đ)
Trong một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hai trường THCS A và B có tất cả 450 học sinh dự thi. Biết số học sinh trúng tuyển của trường A bằng 3/4 số học sinh dự thi của trường A, số học sinh trúng tuyển của trường B bằng 9/10 số học sinh dự thi trường B. Tổng số học sinh trúng tuyển của hai trường bằng 4/5 số học sinh dự thi của hai trường. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.
Bài3 (2,5đ)
Cho phương trình: x2 – 2(m+2)x + m2 – 9 = 0 (1)
Giải phương trình (1) khi m = 1
Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt
Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là x1; x2. Hãy xác định m để :

Bài 4 (4đ)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2 R. M là một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn đó sao cho cung AM lớn hơn cung MB (M B). Qua M kẻ tiếp tuyến d của nửa đường tròn nói trên. Kẻ AD; BC vuông góc với d trong đó D,C thuộc đường thẳng d.
Chứng minh M là trung điểm CD.
Chứng minh AD.BC = CM2.
Chứng minh đường tròn đường kính CD tiếp xúc với đường thẳng AB.
Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB) Hãy xác định vị trí M để diện tích tam giác DHC bằng 1/4 diện tích tam giác AMB.

Sở gd&đt nghệ an Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt
Năm học 2007- 2008

Môn thi : Toán ; Thời gian 120 phút .
Phần I . Trắc nghiệm ( 2điểm ) .
Em hãy chọn một phương án trả lời đúng trong các phương án ( A,B,C,D ) của từng câu sau rồi ghi phương án đã chọn vào bài làm .
Câu 1 . Đồ thị hàm số y = 3x – 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ là
A. 2 B. -2 C. 3 D. .
Câu 2 . Hệ phương trình có nghiệm là
A. (2;1) B. (3;2) C. (0;1) D. (1;2) .
Câu 3 . Sin300 bằng
BCD.
Câu 4 . Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn (O) . Biết góc MQP có số đo là
A.1300 B.1200 C.1100 D.1000 .
Phần II . Tự luận ( 8điểm )
Câu 1 . Cho biểu thức A = .
a ) Nêu ĐKXĐ và rút gọn A .
b ) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho A < 0 .
c ) Tìm tất cả các gí trị của tham số m để phương trình Acó nghiệm

Câu 2 . Hai xe máy khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B . Xe máy thứ nhất có vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy thứ hai 10km/h , nên đến trước xe máy thứ hai 1 giờ . Tính vận tốc trung bình của mỗi xe máy biết rằng quảng đường AB dài 120 km .

Câu 3 . Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . Điểm H nằm giữa A và B ( H không trùng với O ) . Đư

Hỏi và đáp