bo de thi vao 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về bo de thi vao 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục – Đào tạo
Hà Nam

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học: 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
A =
B =
Câu 2: (2,0 điểm)
a) Giải phương trình: x2 – 6x – 7 = 0
b) Giải hệ phương trình:

Câu 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình: x2 + 2(m – 1)x – 2m – 3 = 0 (m là tham số).
a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 .
b) Tìm giá trị của m sao cho (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0.
Câu 4: (4,0 điểm)
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O) (C không trùng với A, B), M là điểm chính giữa cung nhỏ AC. Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I, các đường thẳng AC và BM cắt nhau tại K.
a) Chứng minh rằng: và (ABI cân
b) Chứng minh tứ giác MICK nội tiếp
c) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N. Chứng minh đường thẳng NI là tiếp tuyến của đường tròn (B;BA) và NIMO.
d) Đường tròn ngoại tiếp (BIK cắt đường tròn (B;BA) tại D (D không trùng với I). Chứng minh ba điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: (1,0 điểm)
Cho các số thực dương x, y thỏa mãn
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q = xy – 3y – 2x – 3.

…………Hết…………
Họ và tên thí sinh: …………………………………Số báo danh:…………………………………………
Chữ ký của giám thị 1:………………………Chữ ký của giám thị 2:………………………………..
Sở Giáo dục – Đào tạo
Hà Nam

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học: 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)
a)
A =
=
0,75 đ

b)
B =
=
=
0,75 đ

Câu 2: (2,0 điểm)
a)
x2 – 6x – 7 = 0

Vậy: S =
1,0 đ

b)

Vậy: (x; y) = (2; 3)
1,0 đ

Câu 3: (1,5 điểm)

x2 + 2(m – 1)x – 2m – 3 = 0 (1)

a)
Có: (/ = (m – 1)2 – (- 2m – 3) = m2 – 2m + 1 + 2m + 3
= m2 + 4 4 >0 với mọi m (/ > 0 với mọi m
Nên phương trình đã cho có 2 nghiện phân biệt x1; x2 (Đpcm)
0,75 đ

b)
Theo bài ra, ta có: (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0

(2)
0,25 đ

áp dụng hệ thức Vi – ét, ta có:
(3)
0,25 đ

Thay (3) vào (2), ta có:

Vậy với m = thì (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0.
0,25 đ

Câu 4: (4,0 điểm) Hình vẽ: 0,25 đ

a)
Chứng minh rằng: và (ABI cân

Vì M là điểm chính giữa cung nhỏ BC (GT)
Mà: (Định lý góc nội tiếp) (Hệ quả góc nội tiếp)
0,5 đ

Có: M(O) và AB là đường kính (Hệ quả góc nội tiếp)
tại M.
Xét (ABI có: BM là đường cao đồng thời là đường phân giác
Nên: (ABI cân tại B (Dấu hiệu nhận biết tam giác cân)
0,5 đ

b)
Có: C(O) và AB là đường kính (Hệ quả góc nội tiếp) tại C
Mặt khác: (Vì BMAI)
Mà 2 góc này ở vị trí đối nhau
Vậy MICK là tứ giác nội tiếp (Đpcm)
1,0 đ

c

Hỏi và đáp