BỘ ĐỀ THI TS VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về BỘ ĐỀ THI TS VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
Khóa ngày:21/6/2012
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Giải hệ phương trình , các phương trình sau đây:
1.
2.
3.
4.
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho biểu thức: (với )
1. Rút gọn biểu thức K.
2. Tìm a để .

Câu 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình (ẩn số x): .
1. Chứng minh phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
2. Tìm giá trị của m để phương trình (*) có hai nghiệm thỏa .

Câu 4: (1,5 điểm)
Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô.

Câu 5: (3,5 điểm)
Cho đường tròn , từ điểm ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến và(là các tiếp điểm). cắttại E.
1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh vuông góc với và .
3. Gọilà trung điểm của , đường thẳng quavà vuông góc cắt các tia theo thứ tự tại và . Chứng minh và cân tại .
4. Chứng minh là trung điểm của.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011-2012
Khóa ngày : 27/06/2011
——————
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm)
Cho biểu thức A=
1) Tìm x để biểu thức A có nghĩa.
2) Rút gọn biểu thức A.
3) Với giá trị nào của x thì A < 1.
Câu 2 (2,0 điểm)
Giải bất phương trình và các phương trình sau :
1) 4 – 5x -16 .
2) x2 + x – 20 = 0 .
3) .
4) .

Câu 3 (1,5 điểm)
Cho phương trình 2×2 – 2mx + m – 1 = 0 (1)
1) Chứng minh rằng (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
2) Xác định m để (1) có hai nghiệm dương.

Câu 4 (1,5 điểm)
Cho parabol (P) : y = ax2
1) Tìm a biết rằng parabol (P) đi qua điểm A(; -3) . Vẽ (P) với a vừa tìm được.
2) Xác định m để đường thẳng y = (2 – m)x + 3m – m2 tạo với trục hoành một góc
( = 60o.
Câu 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH . Dựng đường tròn tâm O đường kính AH cắt AB tại E, cắt AC tại F . Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại E, F lần lượt cắt cạnh BC tại M và N
1) Chứng minh rằng tứ giác MEOH nội tiếp.
2) Chứng minh rằng AB.HE = AH.HB.
3) Chứng minh 3 điểm E, O, F thẳng hàng.
4) Cho AB =cm ; AC =cm . Tính diện tích (OMN.

——————-HẾT——————-

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011-2012
Khóa ngày : 27/06/2011
——————
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm)
Cho biểu thức P=
1. Tìm điều kiện của x, y để biểu thức P có nghĩa
2. Rút gọn biểu thức P
3. Tính P biết rằng 2x-3y =0
Câu 2 (2,0 điểm)
Giải bất phương trình và các phương trình sau :
1. 4-5x -16
2. x2 + x – 20 =

Hỏi và đáp