Bộ Đề Thi Toan vao Chuyen Thai Binh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bộ Đề Thi Toan vao Chuyen Thai Binh, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục – Đào tạo
Thái Bình
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình
Năm học 2011 – 2012

Môn: Toán (Dành cho thi chuyờn Toỏn,Tin)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm)
Giải hệ phương trình:
2) Giải phương trình 3×2-5x +6 =2x
Câu 2. (2,0 điểm
1) Cho phương trình: x2 -2(m2 + 1)x+2m2-1 = 0 (m là tham )
Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt x1, x2 và P= 1/x1 +1/x2 đạt giá trị nguyên
2)Tìm các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn phơng trình: x2 – y2 + y + 4 = 0
Câu 3. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có đỉnh A cố định, B và C thay đổi trên đường thẳng d cố định sao cho nếu gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d thì B, C nằm khác phía đối với H.Đường tròn đường kính AH cắt AB,AC lần lượt tại điểm thứ hai là M và N.Gọi P,D lần lượt là giao điểm của AH với MN và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC,(D khác A).
1) Chứng minh rằng tứ giác MPDB nội tiếp đường tròn
2) Tam giác ABC có đặc điểm gì nếu : =
3) Khi B, C thay đổi trên d sao cho các tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN tiếp điểm là M và N cắt nhau tại K và tích HB.HC là không đổi. Chứng minh rằng K thuộc đường thẳng cố định
Câu 4 (1 điểm). Cho a,b,c là các số dương thoả mãn abc=1. Chứng minh rằng
+ ≥
Câu 5. (0,5 điểm) Tại mỗi đỉnh của đa giác đều 100 cạnh ta đánh một số bất kì trong các số tự nhiên liên tiếp sau 1,2,3,4,5…,49. Chứng minh rằng tồn tại 4 đỉnh của đa giác (kí hiệu các đỉnh A,B,C,D với các số tương ứng a,b,c,d) sao cho tứ giác ABCD là hình chữ nhật và a + b = c + d

— Hết —

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………… Số báo danh:……………..

Sở giáo dục-đào tạo
Thái bình
đề thi tuyển sinh THPT chuyên
Năm học 2005-2006

Bài I(2,5 điểm)
Cho biểu thức
1.Rút gọn biểu thức A
2.Tìm các giá trị của x để:
a) A=
b) A> -1

Bài II(1 điểm)
Giải phương trình: x2+4x+5=2

Bài III(2 điểm)
Cho các hàm số y=x2 (P) và y=2(m+1)x-m+2 (d) (m là tham số).
1.Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.
2.Gọi x1,x2 là hoành độ các giao điểm của (d) và (P).
Hãy tìm m để biểu thức B= đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài IV(3,5 điểm)
Cho đường tròn (O,R). Hai đường kính AB và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.