Bộ đề thi toán học kỳ II năm học 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bộ đề thi toán học kỳ II năm học 2011-2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II (Đề 4)
MÔN : TOÁN 7
Thời gian : 90phút ( không kể thời gian phát đề )

I/. Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1 : Cho tam giác MNP có MN = 5cm , NP = 3cm và MP = 7cm. Suy ra :

A. M < N < P B. M < P < N C. N < P < M D. P < N < M
Câu 2 : Cho độ dài ba cạnh là 4cm, 4cm và 9cm, ta có thể lập thành :
A. Tam giác cân B. Tam giác vuông C. Tam giác vuông cân D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 3 : Cho tam giác ABC có A = 70 O, tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Số đo của góc BOC là :
A. 110 O B.115 O C.125 O D.135 O
Câu 4 : Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Suy ra :
A. H nằm trong B. H cách đều ba cạnh
C. H cách đều ba đỉnh D. H trùng với đỉnh A của nếu góc A = 90
Câu 5 : Bảng liệt kê điểm trong 1 bài kiểm tra toán lớp 7A theo bảng sau :

Điểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số bài
0
0
1
3
4
7
5
8
5
4
3

Điểm trung bình của lớp 7A là :
A. 40 B. 11 C. 5,98 D. 6,35
Câu 6 : Đơn thức đồng dạng với 12xy2z là :
A. 12x2yz B. -5xyz2 C. 0,13xy2z D. 12 xy2z2
Câu 7 : Bậc của đa thức là :
A. 7 B. 6 C. 4 D. 1
Câu 8 : Đa thức x3– 4×2 có nghiệm là :
A. 0; 2 và – 2 B. 0 và 4 C. 0 và 2 D. 0 ; 4 và – 4
II/. Tự luận : ( 8 điểm )
Bài 1 🙁 2,5đ) Cho hai đa thức :
A( x ) =
B ( x) =
a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
b) Tính f(x) = A(x) – B(x)
c) Tính giá trị của đa thức (x) tại x = – 1
Bài 2 : ( 1,5đ) Cho đa thức : M =
Thu gọn đa thức M
Tìm x để M = 0.
Bài 3 : (4đ) Cho tam giác ABC vuông tại A , B = 60 O . Trên tia đối của tia AB , lấy điểm D sao cho AB = AD. Trên cạnh BC , lấy điểm M sao cho DMBC .
So sánh DC và BC, từ đó suy ra là tam giác gì ?
Chứng minh : CA = DM
Gọi I là giao điểm giữa AC và DM. Tính số đo góc DIC, góc DCI
Cho BC = 8cm . Tính AB và AC.

ĐÁP ÁN TOÁN 7

Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) 1B ; 2D ; 3C ; 4D ; 5D ; 6C ; 7B ; 8A.
II. Tự luận :
Bài 1 : Cho hai đa thức :
a) A( x ) = B ( x) =
A( x ) = B ( x) =
Vậy A = Vậy B(x) =
Thu gọn đúng hai đa thức : 1đ
A(x) – B(x) = () – ()
=
=
= 2×5 + 2×4 – 7×3 – 6×2– tính đúng f(x) = A(x) – B(x) được 1đ
Thay x = – 1 vào f(x) = 2×5 + 2×4 – 7×3 – 6×2–
f(-1) = 2(– 1)5 + 2(– 1 )4 – 7(– 1 )3 – 6(– 1 )2–
= -2 + 2 + 7 – 6 + = 1 Thay x vào và tính đúng được 0,5đ.
Bài 2 : Cho đa thức : M =
Thu gọn đa thức M =
=
= = 4x +6 (1đ)

Hỏi và đáp