BỘ ĐỀ THI TOÁN 8-2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BỘ ĐỀ THI TOÁN 8-2010, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1:
Họ tên: lớp:

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8
(GIAN 90PHÚT KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ)

Câu 1(1 đ): Giải phương trình a.( x -3 )( x + 4 ) = 0
b.3x( x+ 4) + 5x + 6 = 9x + 3×2 -18
Câu 2(1 đ): Tìm điều kiện xác định của phương trình
Câu 3(1 đ): Cho x < y chứng minh rằng 2x – 5 < 2y – 5
Câu 4(1 đ):Giải bất phương trình
Câu 5(1 đ): a. Tính thể tích hình lập phương có cạnh là 3 cm
b. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3 cm, 4cm,5cm
Câu 6(2 đ): Quãng đường AB dài 225 km, hai Ô tô đi từ hai địa điểm A,B đi ngược chiều và gặp nhau sau 2h30 phút. Tính vận tốc của mỗi Ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A có vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B là 10 km/h.
Câu 7(3 đ): Ch hình bình hành ABCD có M là trung điểm của CD. G là trọng tâm của ACD, N thuộc cạnh AD sao cho NG // AB.
Tính tỉ số
Chứng minh DGM và BGA đồng dạng.
Hết .
ĐÁP ÁN
Câu 1(1 đ): Giải phương trình
a.( x -3 )( x + 4 ) = 0
x -3 = 0 hoặc x + 4 = 0
x = 3 hoặc x = – 4
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = ( 0,5 đ)
b.3x( x+ 4) + 5x + 6 = 9x + 3×2 -18
3 x2 +12x + 5x + 6 = 9x + 3×2 -18
3 x2 – 3 x2 +17 x – 9x = -18 -6
8x = -24 x = -3 ( 0,5 đ)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S =
Câu 2(1 đ):Điều kiện xác định của phương trình là 4x -2 0 và x + 30
Suy ra x và x 3

Câu 3(1 đ): Nhân 2 vào hai vế của bất đẳng thức x < y ta được
2x < 2y
Cộng (-5) vào hai vế của bất đẳng thức 2x < 2y ta được
2x – 5 < 2y – 5
Câu 4(1 đ):Bất phương trình

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x 2
Câu 5(1 đ): a.Thể tích hình lập phương có cạnh là 3 cm là 33 = 27 cm3 ( 0,5 đ)
b. Thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3 cm, 4cm,5cm là
3.4.5 = 60 cm3 ( 0,5 đ)
Câu 6(2 đ):
+)Gọi vận tốc ô tô đi từ B là x km/h (x> 0) thì vận tốc ô tô đi từ A là x +10 km/h ( 0,25 đ)
Quãng đường ô tô từ A đi được là 2,5(x+10) km ( 0,25 đ)
Quãng đường ô tô từ B đi được là 2,5x km ( 0,25 đ)
Hai ô tô gặp nhau ta có phương trình 2,5(x+10) + 2,5x = 225 ( 0,25 đ)
+) Giải phương trình trên ta được x = 40 ( 0,5 đ)
+) Vậy vận tốc ô tô đi từ A là 50 km/h, vận tốc ô tô đi từ B là 50 km/h ( 0,5 đ)
Câu 7(3 đ): Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng cho 1 đ

Bài giải
a)Vì NG // DC ( gt)
nên NG // DM ( Vì M DC)
Theo hệ quả của định lí Ta-Lét ta có
( 1 đ)
b)xét DGM và BGA có
DM // AB nên DGM và BGA đồng dạng
( 1 đ)

Đề 2:
Họ tên: lớp:
KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8
(HỆ BỔ TÚC THCS)

Câu 1(1 đ): Giải các phương trình a.( 2x -6 )( x – 7 ) = 0
b.4x( x+ 4) + 5x + 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.