BO DE THI TOAN 6 CUC HAY VA KHO.DOC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BO DE THI TOAN 6 CUC HAY VA KHO.DOC, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ ĐỀ THI HSG TOÁN 6
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau:
a) A = (-1).(-1)2.(-1)3.(-1)4… (-1)2010.(-1)2011
b) B = 70.( + + )
c) C = + + + biết = = = .
Câu 2. Tìm x là các số tự nhiên, biết:
a) =
b) x : ( – ) =
Câu 3.
a) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x,y) sao cho chia hết cho 36 .
b) Không quy đồng mẫu số hãy so sánh

Câu 4. Cho A =
a) Tìm n nguyên để A là một phân số.
b) Tìm n nguyên để A là một số nguyên.
Câu 5. Cho tam giác ABC có ABC = 550, trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).
a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.
b) Tính số đo của DBC, biết ABD = 300.
c) Từ B dựng tia Bx sao cho DBx = 900. Tính số đo ABx.
d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.
………….Hết………….

ĐÁP ÁN – BIỂU CHẤM

CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu 1
(4,5 đ)
a) (1,5 đ)
A = -1.1.(-1).1…(-1).1(-1) = -1
1,5

b) (1,5 đ)
B = 70.( + + ) = 70.13.( + + )
= 70.13.( – ) = 39

1,0

0,5

c) (1,5 đ)
Đặt = = = = k
Ta có …= k4 => k4 = 1 k = 1.
C = + + + = 4

0,5

0,5

0,5

Câu 2
(3,5đ)
a) (2,0 đ)
= ( (x + 1)2 = 16 = (4)2
+) x + 1 = 4 =>x = 3
+) x + 1 = – 4 =>x = -5 (loại)
Vậy x = 3

0,75
0,5
0,5
0,25

b) (1,5 đ)
x : ( – ) = ( x :() = (
=>x = 2

1,0

0,5

Câu 3
(3,0 đ)
a) (1,5 đ)
Ta có 36 = 9.4. Mà ƯC(4,9) =1
Vậy để chia hết cho 36 thì chia hết cho 4 và 9
chia hết cho 9 khi 3 + 4 + x + 5 + y9 =>12 + x + y9 (1)
chia hết cho 4 khi 4 =>y = 2 hoặc y = 6
Với y = 2 thay vào (1) =>14 + x9 => x = 4
Với y = 6 thay vào (1) =>18 + x9 => x = 0 hoặc x = 9
Vậy các cặp (x,y) cần tìm là: (4,2); (0,6) và (9,6)

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

b) (1,5 đ)
Ta có

Ta thấy => Vậy A > B

0,5

0,5

0,5

Câu 4
(3,0 đ)
a) (1,0 đ)
A = là phân số khi n + 4 0 =>n – 4
1,0

b) (2,0 đ)
A = =
Với n nguyên, A nhận giá trị nguyên ( 5 n + 4 hay n + 4 Ư(5)
Lập luận tìm ra được n = -9, -5, -3, 1

0,5

0,5
1,0

Câu 5
(6,0 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.