bộ đề thi thu vao lop 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bộ đề thi thu vao lop 10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề ÔN Số 1
Bài 1. (2,5 điểm)
Cho biểu thức
Rút gọn P
Tìm x để P >1
Bài 2: (1 điểm)
Cho đường thẳng (d) có phương trình: y = mx – – 1 và parabol (P) có phương trình y = .
Tìm m để (d) tiếp xúc với (P).
Tính toạ độ các tiếp điểm
Bài 3. (2,5 điểm)
Một ôtô đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Khi có cách tỉnh B 60km, người lái xe nhận thấy rằng nếu giữ nguyên vận tốc đang đi thì sẽ tới B sớm 15 phút, nếu giảm vận tốc đang đi 10km/h thì sẽ đến B chậm 15 phút. Tính vận tốc ôtô đi lúc đầu.
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho (ABC có các đường cao BD và CE.Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N.
Chứng minh:BEDC nội tiếp.
Chứng minh: góc DEA=ACB.
Chứng minh: DE // với tiếp tuyến A của đường tròn ngoại tiếp tam giác.
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Chứng minh: OA là phân giác của góc MAN. Chứng minh: AM2=AE.AB.
Bài 5. (0,5 điểm)
Giải phương trình:

Đề ÔN Số 2

Bài 1. (2,5 điểm) Cho
a. Rút gọn P.
b. Tính P khi
c. Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất đó?
Bài 2. (1 điểm) Cho (P) y = mx2 (m ( 0) và 2 đường thẳng:
(d1) : y = 2x – 5 (d2 ): x – 2y = 4
a. Biết (P) đi qua A (4; -4). Tìm m ?
b. Viết phương trình đường thẳng d qua giao điểm ( d1 ) và (d2 ) và tiếp xúc với (P)
Bài 3. (2,5 điểm) Một ôtô dự định đi từ Hà Nội đến Đồ Sơn cách nhau 120km trong một thời gian đã định. Sau khi đi một giờ, ôtô dừng lại 10 phút để mua xăng. Do đó, để đến Đồ Sơn đúng giờ, xe phải tăng vận tốc thêm 2km mỗi giờ trên quãng đường còn lại. Tính thời gian xe lăn bánh trên đường?
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho (O) đường kính BC,điểm A nằm trên cung BC.Trên tia AC lấy điểm D sao cho AB=AD.Dựng hình vuông ABED;AE cắt (O) tại điểm thứ hai F;Tiếp tuyến tại B cắt đường thẳng DE tại G.
C/m BGDC nội tiếp.Xác định tâm I của đường tròn này.
C/m (BFC vuông cân và F là tâm đường tròn ngoại tiếp (BCD.
C/m GEFB nội tiếp.
4. Chứng tỏ: C;F;G thẳng hàng và G cũng nằm trên đường tròn ngoại tiếp (BCD
Bài 5. (0,5 điểm) Cho hai số dương x, y thỏa mãn x + y = 1
Tìm giá trị nhỏ nhất của
Đề ÔN Số 3
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức M
Tính giá trị của M với a = 4
So sánh M với 1.

Bài 2 (1,5 điểm)
Trong hệ trục toạ độ Oxy cho ba điểm A(-;6); B(1;0); C(2;8)
1,Biết điểm A nằm trên Parabol(P) có phương trình y=ax2, xác định a
2, Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm B và C
3, Xét vị trí tương đối của đường thẳng (d) và Parabol (P

Hỏi và đáp