bo de thi May Tinh CASIO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về bo de thi May Tinh CASIO, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

hD chấm thi chọn hsg lớp 9 cấp Thị
Năm học 2007-2008
Môn: Giải toán trên máy tính CASIO
Ngày thi: 12 – 2 – 2008

Những chú ý khi chấm bài:
hướng dẫn có 5 trang và dựa vào lời giải sơ lược của một cách và được thực hiện trên máy tính CASIO fx-57
( Thí sinh sử dụng loại máy CASIO fx-220A hoặc CASIO – fx-500A hoặc CASIO fx-500MS hoặc CASIO fx-570MS hoặc các loại máy tương đương mà cho kết quả đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm từng phần ứng với thang điểm của Hướng dẫn chấm.
( Giám khảo cần bám sát yêu cầu giữa phần tính và phần lí luận của bài giải của thí sinh để cho điểm.
( Tổ chấm nên chia điểm nhỏ đến 0, 25. Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần không làm tròn.
B. Đáp án và biểu điểm
Bài 1 ( 5 điểm). Tính tổng: S
Đáp án
Thang điểm

1 shift STO D
1 ab/c 3 shift STO A
D ALPHA = D + 1 ALPHA : ALPHA A + ALPHA D ab/c 3 ^ ALPHA D
ấn dấu = liên tiếp khi nào D=15 ấn tiếp = ta được: S=A=0,749999425

1,0 điểm

2,5 điểm
1,5 điểm

Bài 2 ( 5 điểm). Tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình
MODE MODE MODE 1 2
2 = – 17 = 5 = 1 ab/c 2 = – 1 ab/c 5 = 17 =
KQ
1,0 điểm

2,5 điểm

1,5 điểm

Bài 3 ( 5 điểm). Cho phương trình: x2 – 4015x + 4030056 =0.
a)Viết quy trình ấn phím chứng tỏ x=2008 là nghiệm của phương trình?
b) Tìm nghịêm còn lại của phương trình?

2008 x2 – 4015 x 2008 +4030056 =
KQ: 0. Vậy 2008 là nghiệm của phương trình đã cho

2,0 điểm

x2 – 4015x + 4030056 =0x2 – 2008x -2007x + 4030056 =0
x(x-2008)-2007(x-2008x-2008)(x-2007)=0x=2008; x=2007
Vậy nghiệm còn lại của PT là 2007

3,0 điểm

Bài 4 ( 5 điểm). Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong trong các số tự nhiên có dạng: chia hết cho 7?
Tìm số lớn nhất:
lớn nhất thì x=y=9 khi đó = = 275614.7 + 6 + 3x +7z 7 6 + 3z 7 z=5
Vậy số lớn nhất cần tìm là:1929354

2,0 điểm
0,5 điểm

Tìm số nhỏ nhất:
nhỏ nhất thì x=y=0 khi đó = = 14577.7 + 5 + 3x +7z 7 5 + 3z 7 z=3
Vậy số nhỏ nhất cần tìm là:1020334

2,0 điểm
0,5 điểm

Bài 5 ( 5 điểm). Cho Parabol y= ax2+bx+c đi qua các điểm A(1;3); B (-2;4) và C (-3;-3). Tìm toạ độ giao điểm của Parabol và đường thẳng y=2x+3?
Vì Parabol y= ax2+bx+c đi qua các điểm A(1;3); B (-2;4) và C (-3;-3),
nên a, b, c là nghiệm của hệ phương trình
MODE MODE MODE 1 3
1 = 1 = 1 = 3
4 = – 2 = 1 = 4
9 = – 3 = 1 = – 5
= = = KQ a=;bc=8

1,0 điểm
0,5 điểm

Hỏi và đáp