bo đề thi HKII toán 6 – 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về bo đề thi HKII toán 6 – 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD- ĐT Tây Ninh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Thực Nghiệm GDPT TN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
======*======
ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II
Môn :Toán 7
Thời gian: 90’
Đề 1:
I . Trắc nghiệm (2đ)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng nhất

Câu 1. Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3xy là:
A. 2xy B. 3xy C. xy D. 3
Câu 2. Kết quả rút gọn (4x + 4y) – (2x – y) sẽ là:
A. 2x + 3y B. 6x – 5y C. 2x – 3y D. 2x + 5y.
Câu 3. Bậc của đa thức P(x) = 3x- 2×3 + y7 – 2x3y6 + 12 là:
A. 5 B. 7 C. 9 D. 12
Câu 4. Cho đa thức P(x) = 2×2 – 3x + 4 thì P(-1) bằng:
A. 4 B. 9 C. 3 D. – 9
Câu 5. Cho ∆ ABC có = 60 , = 50° . Câu nào sau đây đúng :
A. AB > AC B. AC BC D. kết qủa khác
Câu 6 . Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là ba cạnh của một tam giác ?
A. 3cm,4cm,5cm B. 6cm,9cm,12cm
C. 2cm,4cm,6cm D. 5cm,8cm,10cm
Câu 7 : Tam giác ABC cân AC = 4 cm BC = 9 cm Chu vi tam giác ABC là :
A. 22 cm B. 20 cm C.17 cm D. Không xác định được
Câu 8 : Cho tam giác ABC cân tại A biết góc A = 500 thì :
A. = 650 B. = 650 C. =600 D. = 1300

II . Tự luận (8đ )

Câu 1. ( 1 đ )
Cho hai đơn thức : ( – 2x2y )2 . ( – 3xy2z )2
a/ Tính tích hai đơn thức trên
b/ Tìm bậc, nêu phần hệ số, phần biến của đơn thức tích vừa tìm được

Câu 2. ( 1 đ ) Tìm nghiệm của các đa thức sau
a/ -5x+6 b/ x2 – 9 c/ x2 – 3x. d/ x2 + 7x + 6

Câu 3 . (3đ) Cho hai đa thức
P(x) = 5×5 + 3x – 4×4 – 2×3 +6 + 4×2 Q(x) = 2×4 –x + 3×2 – 2×3 +- x5
a/ Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm của biến .
b/ Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x)
c/ Chứng tỏ rằng x = -1 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x) .

Câu 4 : (3đ)
Cho ABC vuông A ; Kẻ đường trung tuyến AM .cho biết AB = 8,BC =10
a) Tính độ dài AM
b) Trên cạnh AM lấy điểm G sao cho GM = AM . Tia BG cắt AC tại N . Chứng minh rằng NA = NC
c) Tính độ dài BN

ĐÁP ÁN

I . Trắc nghiệm (2đ) câu đúng 0,25 điểm

Câu 1 : C ; Câu 2 : D ; Câu 3 : C ; Câu 4 : B ;
Câu 5 : B ; Câu 6 : C ; Câu 7 : A ; Câu 8 : B ;

II . Tự luận (8đ )
Câu 1. a) : ( – 2x2y )2 . ( – 3xy2z )2 = 4x4y2 . 9.x2y4z2 = 36 x6y6z2
b) số : 36 . Biến x6y6z2 ; Bậc : 14

Câu 2. ( 1 đ ) Tìm nghiệm của các đa thức sau
a/ Cho -5x+6 = 0 b/ Cho x2 – 9 = 0
-5x = -6 x2 = 9
x = x = 3
Vậy x = là nghiệm của đa thức -5x + 6 Vậy x = 3 là nghiệm của đa thức x2 – 9
c/ x2 – 3x. = x( x – 3 ) d/ x2 + 7x + 6 = x2 + x + 6x + 6
Cho x( x – 3 ) =

Hỏi và đáp