Bo de thi HKI_2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bo de thi HKI_2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học kỳ I
Môn: Toán 6 Thời gian: 90’

I/ Lý thuyết: 2 điểm
Viết công thức nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số
áp dụng tính: 59 : 57 ; 23 ( 22 ( 1 điểm )
Hãy chọn Các câu trả lời đúng trong các câu sau: ( 1 điểm )
M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
a/ MA = MB c/ AM + MB = AB và MA = MB
b/ AM + MB = AB d/ MA = MB =
II/ Bài tập: 8 điểm
Thực hiện phép tính: ( 1,5 điểm )
7.52 – 48 : 23
37.24 + 63.79 + 21.63 + 76.37
420 : ( 30 : ( 260 – ( 91.5 – 23.52 )( (
Tìm x biết: ( 1,5 điểm )
x + 480 : 96 = 2006 b) 4( x – 11 ) : 3 = 56 c)2x + 1 = 33
Số học sinh của một trường học trong khoảng từ 800 đến 900, khi xếp hàng 17, hàng 25 đều thừa 10 người. Tính số học sinh của trường đó ( 2 điểm )
4. Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm; OB = 8cm
a. Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?
b. So sánh OA và OB
c. A có là trung điểm của OB không? Vì sao? ( 1,5 điểm )
a. Thay các chữ x, y bởi các chữ số thích hợp để số 36
b. So sánh các số: A = 3450 ; B = 5300 ( 1,5 điểm )

kiểm tra Môn: Toán 6
thời gian: 45 phút
Bài 1: (2 điểm)
Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
b) Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
c) 1 số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 5
d) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 2 thì tổng không chia hết cho 2.
e) Nếu điểm O nằm giữa 2 điểm A và B thì OA + AB = Ab và ngược lại.

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
(-123) + 159 + (-23) + (-259) b) 2006 – [145 + 2006 + (-245)]
465 + –
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết
a) 100 – x = 42 – (15 – 7) b) 35 – 3= 5. (23 – 4)
Bài 4: (1,5 điểm)
Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh, khi xếp hàng 30, hàng 36, hàng 40 đều thừa 10 học sinh. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 5: (1,5 điểm)

a) Vẽ đoạn thẳng MN = 5cm. Trên đoạn MN lấy điểm I và điểm D sao cho MI = 1cm, ND = 3cm. Tính MD?
b) Hỏi I có phải là trung điểm của đoạn thẳng MD hay không? Vì sao?

I/ Lý thuyết: 3 điểm

II/ Bài tập: 7 điểm

Bài 1: ( 1,5 điểm )
Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a. 54 : 32 – 4. 23
27.34 + 23. 59 – 49. 23 + 66. 27
Bài 2: Tìm x biết: ( 1,5 điểm )
x + 48 : 6 = 52
4( x – 11 ) : 3 = 56
Bài 3: (1,5 điểm)
Số học sinh của một lớp học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.