BỘ ĐỀ THI HKI – TOÁN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BỘ ĐỀ THI HKI – TOÁN 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:
Lớp :

Kiểm tra cuối học kì I
Toán 8
Điểm

Đề :
Tìm x biết x2 + 16 = 8x
Tính : 15x2y2z : (3xyz)
Phân tích đa thức thành nhân tử: : 2x – 1 – x2
Điền vào chổ trống :
a) (2x + y) .( …………………………………………………..) = 8×3 + y6
b) (27×3 + 27×2 + 9x + 1) (3x+1)2 = (………………………………………………………………………….)
5. Tính :
6. Tìm M biết :
7. Cho tam giác ABC vuông tại A ; AC = 3cm ; BC = 5cm . tính diện tích tam giác ABC .
8. Cho hình thoi ABCD ; Biết đường chéo hình thoi bằng 4 cm và 6 cm . Tính diện tích hình thoi .
9.Tính :
10.Cho biểu thức : A
Tìm điều kiện xác định của biểu thức A .
Chứng minh rằng với mọi giá trị của x thì A nguyên .
11.Cho tứ giác ABCD . Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau . Gọi M, N, P ,Q lần lượt là trung điểm các các cạnh AB; BC; CD; DA .
a)Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
b)Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì ?
Bài làm

Hỏi và đáp