Bộ đề thi HK I môn toán 6 Nh 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Bộ đề thi HK I môn toán 6 Nh 2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1
Môn: Toán 6
Năm học : 1998 – 1999
Thời gian: 90 phút

Bài 1:( 2 điểm) Nêu cách tính giá trị biểu thức một cách nhanh nhất:
a) 1 +5 +9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29
b) 2.4.6 + 3.5.8 + 2.3.12
Bài 2: (3,5 điểm)
a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất gồm 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15.
b) Tìm tất cả các số tự nhiên gồm 3 chữ số có dạng x3y mà nó chia hết cho 36.

Bài 3: ( 2 điểm )
Một lớp học có 45 học sinh, trong một bài kiểm tra tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm . Tính số học sinh được điểm 8 và số học sinh được điểm 9.

Bài 4: ( 4 điểm )
a) Nếu ta chia 3698 và 736 cho cùng một số thì ta sẽ được số dư tương ứng là 26 và 56. Hỏi số phải chia bằng bao nhiêu?
b) Tìm chữ số tận cùng của số 71998.

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
Môn: Toán 6
Năm học : 1998 – 1999
Thời gian: 120 phút

Bài 1: a) Chứng minh rằng:31999 – 71997 chia hết cho 5.
b) Tìm a để : 20a20a20a chia hết cho 7.

Bài 2: Tìm chữ số a và b biết rằng: 900:( a+ b) = a.b

Bài 3: Với điều kiện nào của n để phân số:
có giá trị là một số tự nhiên.

Bài 4: Hãy tính dãy tình sau một cách nhanh nhất:
A =

Bài 5: Biết rằng tuổi Bình sẽ bằng 2 lần tổi Cường khi mà tuổi Anh bằng tuổi Bình bây giờ. Hãy xác định tuổi của các bạn đọc ?

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
Môn: Toán 6
Năm học : 2000-2001
Thời gian: 120phút

Câu 1: Hãy so sánh các phân số sau đây bằng cách nhanh nhất :
a) và b) và

Câu 2: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất để khi chia cho: 13 ; 19 ; 23 thì được lần lượt các số dư là : 8 ; 14 ;18

Câu 3: Tính tổng bằng cách nhanh nhất:
A =

B =

C = 1 + 3 + 32 + 33 + ….. + 3100

Câu 4: Trong lớp 6 A, nếu bố trí 4 em ngồi một ghế thì thừa một ghế . Nếu bố trí 3 em ngồi một ghế thì thiếu 2 ghế . Tính số học sinh và số ghế của lớp 6A.

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2
Môn: Toán 6
Năm học : 1998 – 1999
Thời gian: 90 phút

Bài 1: ( 2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) b)

Bài 2: ( 2 điểm )
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng 35 m. Hỏi diện tích của thửa ruộng là bao nhiêu ha?

Bài 3: ( 4điểm)
a) Một người thợ dự định dệt 420m vải . Trong hai ngày đầu người thự đó dệt được 120m vải . Hỏi trong hai ngày đầu người thợ đó hoàn thành đư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.