Bộ đề thi HK I cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bộ đề thi HK I cực hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN – LỚP 7
THỜI GIAN : 90 Ph
Đơn vị : Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố PleiKu
ĐỀ BÀI
I/ Trắc nghiệm: ( 3 đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4 :
Câu1:
a) b) c) d)
Câu 2: 36.34.32 = ?
a) 2748 b) 312 c) 348 d) 2712
Câu 3: Điểm A(3; –4) nằm ở góc phần tư thứ mấy trên mặt phẳng toạ độ:
a) Thứ I b) Thứ II c) Thứ III d) Thứ IV
Câu 4: MNP có = 350; = 740 , góc ngoài ở đỉnh P có số đo là:
a) 1090 b) 710 c) 1450 d) 1060
Câu 5: Đánh dấu X vào cột Đ nếu câu dưới đây là đúng hoặc vào cột S nếu câu dưới đây là sai
Nội dung
Đ
S

A/ Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

B/ Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

C/ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

D/ Hai góc ở vị trí so le trong thì bằng nhau.

II/ TỰ LUẬN (7 đ)
Bài 1: (1,5 đ)
a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm x biết: 6,5 – = –2,9
Bài 2: (1,5 đ)
a) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x
b) Điểm I(-54; 104) có thuộc đồ thị của hàm số y = -2x không? tại sao?
Bài 3: (1,5 đ)
Biết số đo ba góc của một tam giác tỉ lệ với 2,3,5. Tính số đo các góc của tam giác đó ? (Biết tổng ba góc của một tam giác bằng 1800)
Bài 4: (2,5 đ)
Cho góc xOy khác góc bẹt, Gọi Ot là phân giác của góc xOy, Lấy điểm M trên tia Ot, đường thẳng qua M vuông góc với Ot cắt Ox và Oy lần lượt tại A và B
a) Chứng minh OAM = OBM
b) Trên OA lấy điểm C, trên OB lấy điểm D sao cho OC=OD, CD cắt OM tại H. Chứng minh HC =HD
c) Chứng minh CD // AB

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 7

I/ Trắc nghiệm: (3 đ)
Câu1, 2, 3, 4 chọn đúng mỗi câu 0,5 đ
Câu 5 (1 đ) đánh dấu cọn đúng mỗi ý 0,25 đ
Câu 1: c Câu 2: b Câu 3: d Câu 4: a
Câu 5: A – S B – Đ C – Đ D – S
II/ Tự luận: (7 đ)
Bài 1: (1,5 đ)
a) = 3 : ( 0,5 đ)
( Thực hiện đúng phép cộâng trong ngoặc 0,25 đ; thực hiện đúng phép luỹ thừa 0,25 đ)
= 3 . 4 = 12 ( 0,25 đ)
b) 6,5 – = –2,9
= 6,5 + 2,9 ( 0,25 đ)
= 9,4 ( 0,25 đ)
x = 9,4 ( 0,25 đ)
Bài 2: (1,5 đ)
a) Cho x = 1 thì y = -2, ta được điểm A(1;-1)
thuộc đồ thị hàm số (0,25 đ)
Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = -2x (0,25 đ)
Vẽ đúng đồ thị (0,5 đ)
b) Thay x = -54 vào công thức y = -2x ta có
y = -2.(-54) = 108 ( 0,25 đ)
Vậy điểm I(-54; 104) không thuộc đồ thị của hàm số y = -2x (0,25 đ)
Bài 3: (1,5 đ)
Gọi số đo của ba góc tam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.