BỘ ĐỀ THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về BỘ ĐỀ THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 8
A. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ:
I. Phần Đại số:
1. Phương trình tương đương:
– Hai phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng một tập nghiệm.
2. Phương trình bậc nhất 1 ẩn:
– Để giải ta chuyển tất cả các số hạng có liên quan với x về phía trái dấu bằng và chuyển các số hạng không liên quan với x về phía phải dấu bằng.
Ví dụ: Giải phương trình sau:
1) 1)
Vậy tập nghiệm phương trình là S = 3
2)
Vậy tập nghiệm phương trình là: S =
3. Phương trình tích:
Dạng: A(x).B(x) = 0
4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Cách giải:
Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình (Cho từng mẫu khác 0).
Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
Bước 3: Giải phương trình vừa tìm được.
Bước 4: Kết luận (Nhận các nghiệm là Mọi số khác số ở trên điều kiện xác định)
5. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: (SGK trang 25)
6. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng:
Với ba số a, b, c ta có:
Nếu: a < b thì a + c < b +c; Nếu: a b thì a + c b +c
Nếu: a > b thì a + c > b +c; Nếu: a b thì a + c b +c
7. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân :
a) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Với ba số a, b, c mà c >0:
Nếu a < b thì ac < bc; Nếu a b thì ac bc
Nếu a >b thì ac > bc; Nếu a b thì ac bc
b) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
Với ba số a, b, c mà c < 0:
Nếu a bc; Nếu a b thì ac bc
Nếu a >b thì ac < bc; Nếu a b thì ac bc
8. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình:
a) Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó.
b) Quy tắc nhân, chia với một số: Khi nhân hoặc chia hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:
– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.
– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.
9. Giá trị tuyệt đối:

II. Phần Hình học:
1. Học thuộc và ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình định lí Ta-lét (thuận và đảo).
2. Học thuộc và ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình tính chất đường phân giác.
3. Học thuộc các trường hợp đồng dạng của tam giác.
4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông: Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:
Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia;
Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.
Cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.
5. Tỉ số hai đường cao, tỉ số thể tích của hai tam giác đồng dạng:
– Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
– Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.
6. Nhắc lại các công thức tính diện tích, chu vi của hình tam giác, hình chữ nhật và hình vuông:
Tam giác:
– Chu vi tam giác bằng 3 cạnh cộng lại.
– Diện tích tam giác bằng1/2 tích hai cạnh góc vuông hoặc bằng 1/2 cạnh đáy nhân chiều cao.
Hình chữ nhật
– Chu vi hình chữ nhật bằng (dài + rộng) nhân 2.
– Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.
Hình vuông
– Chu vi hình vuông bằng cạnh nhân 4
– Diện tích hình vuông bằng cạnh nhân cạnh.
7. Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của các hình trong không gian:
– Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.