BỘ ĐỀ ÔN TOÁN 8 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BỘ ĐỀ ÔN TOÁN 8 HKII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011
THANH HÓA MÔN TOÁN –LỚP 8
Đề 1 ( Thời gian 90 phút không kkể thời gian giao đề )
Họ và tên học sinh ……………………………………. .lớp
Đề bài
Bài 1: (2, 5 điểm ) Giải các phương trình :
a ) 3x -7 = 5
b) 2x.(x-1) – (x-1) = 0
Bài 2: (2, 0 điểm ) Cho hai bất phương trình :
3x > 6 và x(x+1) < x2+ 7
a) Giải các bất phương trình trên
b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x thoả mãn đồng thời cả hai bất phương trình đã cho
Bài 3: (1 ,5 điểm ) Một Ô tô khởi hành đi từ A lúc 7 giờ sáng dự định đến B lúc 11 giờ 30 phút .Nhưng do đường xấu ô tô giảm vận tốc đi 5km/h so với vận dự định vì vậy đến B lúc 12 giờ cùng ngày . Tính quãng đường AB
Bài 4: (4,0điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH .Biết AB = 6 cm và AC = 8 cm
a) Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA
b) Tính BC ; AH
c) Trên AC lấy E ; từ E kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại D .Tìm vị trí của điểm E để CE + BD = DE

HƯỚNG DẪN CHẤM đề khảo sát chất lượng học kỳII
năm học 2010-2011
môn toán –lớp 8
Bài
đề 1
Điểm

Bài1:
2,5điểm
a) (1đ) 3x -7 = 5 3x = 5+7
3x = 12
x = 4 vậy tập nghiệm của phương trình S =
b) (1,5đ) 2x.(x-1) – (x-1) = 0
(2x-1).(x-1) =0

Vậy tập nghiệm của phương trình
S =

0,5

0,5

0,25

1

0,25

Bài 2:
2,0điểm
a) (1,5đ) * 3x >6 x >2
vậy tập nghiệm của bất phương trình
S =
* bất phương trình tương đương với
x2+x< x2 +7
x2+ x- x2 < 7
x < 7
vậy tập nghiệm của bất phương trình
S =
b) (0,5) theo câu a 2< x < 7mà x Z
x

0,75

0,75

0,5

Bài 3:
1,5điểm
Gọi x là vận tốc dự kiến của ô tô ( x>5; km/h)
Quãng đường AB khi ô tô đi với vận tốc dự định : 4,5.x (km)
Quãng đường AB khi ô tô đi với vận tốc thực tế : 5.(x -5) (km)
Ta có phương trình : 5.(x -5) = 4,5.x
giải p/ trình ta có x = 50(TMĐK)
Vậy Quãng đường AB: 50 .4,5= 225km
0,25

0,25

0,25

0,5
0,25

Bài 4:
4,0điểm
a)(1đ)Xét ABC
và HAB có
= 900
góc B chung
ABC~HAB(g.g)
b)(1,5đ)Theo định lý pi ta go có
BC 10cm
theo câu a ta có ABC ~ HAB
AH = ( AB. AC) : BC = 4,8 cm
c )(1,5đ) Đặt AE = x CE = 8-x
Do ED// BC
CE: CA = BD: BA = ( CE+ BD): (CA+AB) = DE : (CA+AB)
hay (8-x) :8 = DE : 14 (1)
mặt khác : AE: CA = ED: BC
x :8 = DE :10
DE = (10: 8 ).x= (5: 4 ).x (2)
từ (1) và (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.