BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Biến đổi ,rút gọn biểu thức

Bài 1:
Cho biểu thức .
a) Tìm các giá trị của x để .
b) Chứng minh rằng với mọi x thoả mãn .
c) Tìm giá trị lớn nhất của A.
Bài 2: Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức B
b) Tìm giá trị của x để B = 1
c) Tìm x để B nguyên.
Bài 3: Cho biểu thức :

a) Tìm x để C có nghĩa và chứng minh rằng P .
b) Tìm x thoả mãn :
Bài 4: Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức D.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để D nguyên.
Bài 5:
Cho biểu thức:
Rút gọn biểu thức .
Tìm các giá trị nguyên của để biểu thức nhận giá trị nguyên.d
Bài 6. Cho biểu thức:P =
a) Rút gọn P;
b) Tìm giá trị của a để P < 0

Bài 7: Cho biểu thức
M =

Rút gọn M
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của M

HD
Câu1.a)

Ta có . Từ đó giải được
b)Ta có:
Do nên . Vậy
Câu 2: 1. đk
Ta có:
= == . Vậy P =
Ta thấy P = 1 . Vậy với x = 25 thì P = 1
2. a. ĐK: x -1 và PT

. Giải Pt x = 8 (t/m x -1). KL: x = 8
Câu 3: 1. a) Điều kiện x>0 Ta có :
P= P-1= Vậy
b) 43x + 6 -1 = 0
(thoã mãn điều kiện x>0) .
Câu 4: 1. Điều kiện để P có nghĩa: .
Ta có:

Theo câu a ta có: . Do đó để P ( Z thì ta cần ( Z (
( x = 1.Vậy với x = 1 thì P có giá trị nguyên.
Câu 5: 1. Ta có: , nên điều kiện để A có nghĩa là
.
. ()

Với là số nguyên không âm, để A là số nguyên thì (vì và ). Khi đó:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.